A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r.

  dotycząca zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna .

  UCHWAŁA Nr XVII/146/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2012r.

  dotycząca zmiany treści uzasadnienia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna .

  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 18 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

  § 1

  W uzasadnieniu Uchwały Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna zdanie o treści:
  - „ Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem tych działek”

  zastępuje się zdaniem o treści:

  -„ Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do wypracowania wspólnego stanowiska i porozumienia w związku z przekształceniem tych działek”

  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna  Uzasadnienie

  W uzasadnieniu Uchwały Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wpisano zdanie o treści:
  - „ Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem tych działek” a winno być wpisane zdanie o treści:
  -„ Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do wypracowania wspólnego stanowiska i porozumienia w związku z przekształceniem tych działek”
  Mając na uwadze sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy należało podjąć przedmiotową uchwałę.

  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1537
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 648 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna