A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XV/ 2012 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 17 lutego 2012r.

  Protokół Nr XV/ 2012
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 17 lutego 2012r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 15,00 - 18,00

  Ad. 1
  Dnia 17 lutego 2012 roku odbyło się drugie w tym roku i kolejne XV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy. Pilna konieczność zwołania posiedzenia Rady Gminy podyktowana jest potrzebą podjęcia decyzji i uchwał dotyczących wyboru projektów do realizacji, krótkim okresem pozostającym do terminu naboru wniosków oraz potrzebą zaplanowania środków w budżecie gminy na 2012 rok.

  Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , sołtysi, mieszkańcy gminy – rodzice, których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Kamionkach .

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych co stanowi 87 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Tadeusz Fąfara - usprawiedliwiony, natomiast radny Jacek Januchta spóźnił się parę minut dlatego później w obradach uczestniczyło 14 radnych.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Jolantę Żaczek, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono.
  Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Interpelacje i pytania radnych.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.


  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (remont budynku po szkole)
  b) wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi
  w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4
  Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  (wykonanie boiska wielofunkcyjnego),
  c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 ' Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
  d) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu
  Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  7. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Powiedział, że złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie sesji w celu podjęcia bardzo ważnych uchwał dla gminy i jej mieszkańców.
  Jedną z tych uchwał jest wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 ' Zmniejszanie nierówności w stopniu
  upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
  W świetlicy przy bibliotece funkcjonuje oddział przedszkolny, który najpierw był finansowany ze środków pozabudżetowych, z Programu Integracji Społecznej , a później, kiedy okazało się , że pomysł był trafiony i potrzeby były ogromne, Rada Gminy podjęła decyzję o dalszym finansowaniu oddziału przedszkolnego z budżetu gminy.
  Przygotowanie dzieci do szkoły jest niezwykle ważne. Wiele osób pytało, czy w centrum gminy będzie kiedyś funkcjonowało pełne przedszkole, ponieważ wiele osób pracuje.
  To są ostatnie środki z Kapitału Ludzkiego i więcej takich środków nie będzie. W tym programie gminy muszą zapewnić udział własny, w wysokości 15 % wartości projektu, co wiąże się z wyłożeniem z budżetu dużych środków.
  Znaleźliśmy się wśród 31 gmin województwa świętokrzyskiego z najniższym wskaźnikiem wychowania przedszkolnego, które mogą składać takie wnioski.
  Możemy otrzymać maksymalnie 1 mln zł z 15 % udziałem własnym czyli 150 tys. zł. Możemy powołać pełne przedszkole, które będzie funkcjonowało przez okres 2 lat. Za te pieniądze możemy dostosować pomieszczenie, możemy je wyposażyć, przez okres 2 lat rodzice nie będą płacić za pobyt dziecka w przedszkolu. Po okresie 2 lat projekt musi być nadal realizowany za pieniądze podmiotu, który wniosek złożył.
  Czy 150 tys. zł będzie ponad możliwości gminy w okresie 2 lat.
  Obiecałem kiedyś rodzicom, że przedszkole to będzie funkcjonowało, ale nie wiedziałem, że trzeba będzie dofinansować 15 %.
  Co będzie się działo za 4 lata w edukacji przedszkolnej nie wiem. Dziś mówi się , że przedszkola powinny być subwencjonowane.
  W rękach Państwa Radnych jest decyzja czy takie przedszkole będzie u nas funkcjonowało.


  Inną moją propozycją była budowa boiska przy szkole w Goździe lub remont starego budynku szkoły w Łącznej.
  Środki na remont budynku po szkole możemy otrzymać tylko na potrzeby społeczne np. na bibliotekę, świetlicę, zajęcia kulturalne czy salę konferencyjną, aby służył mieszkańcom gminy. Nie jestem w stanie dziś podać konkretnych kosztów. Rozmawiałem jednak z fachowcami , którzy określili przybliżone koszty tych inwestycji.
  Koszt boiska koło szkoły w Goździe, to kwota nie mniej niż 300 tys. zł.
  Koszt remontu szkoły w Łącznej to kwota ok. 600 tys. zł. Udział własny gminy tj. 50 % kosztów.
  Gminy nie będzie stać aby zrealizować obie inwestycje , dlatego musimy dziś zdecydować na którą inwestycję składamy wniosek. Jeśli zdecydujemy o remoncie szkoły , to nie budujemy boiska, jeśli natomiast zdecydujemy o budowie boiska to nie możemy remontować szkoły. Takie są realia finansowe naszej gminy.
  Przypominam, że rozpoczynamy w tym roku dużą inwestycję za 3,6 mln zł budowę drogi Osełków-Jaśle-Stawik, mamy podpisaną umowę na kanalizację Łączna-Gózd za kwotę prawie 8 mln zł a jesteśmy w sytuacji kiedy nie wiemy czy Pan Minister Finansów nie wprowadzi reguły wydatkowej, po czym może się okazać, że żadna z tych inwestycji nie będzie realizowana. To są uwarunkowania ekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane dzisiaj decyzje.
  Wójt Gminy zakończył, podziękował i poprosił o pytania.

  Radna Chudzik - zapytała w jakim stanie jest budynek po szkole w Łącznej i na ile jest pilny remont.
  Wójt Gminy - stan budynku w tej chwili nie jest tragiczny, ale dopóki była w nim szkoła remontu wymagał dach, instalacje. Za 300 tys. zł nie jesteśmy w stanie go wyremontować w celu wykorzystywania go do celów publicznych. Jeśli dłużej nie będzie użytkowany i wyłączy się ogrzewanie, budynek szybko niszczeje.
  Radny Kątny - zapytał , co w takim razie z uchwałą o dzierżawie budynku , jakie były oferty, skąd propozycja wydzierżawienia tylko dołu szkoły bez góry.
  Wójt Gminy - żadna oferta na piśmie nie wpłynęła. Na komisji była ustna oferta.
  Z wypowiedzi oferenta wynikało, że oczekiwał wydzierżawienia na okres co najmniej 20 lat z czynszem nie wyższym niż 10zł/m2 i najlepiej aby go zwolnić z podatku przynajmniej na dwa lata. W ciągu miesiąca miał wykonać ekspertyzę budynku i przedstawić Radzie Gminy. Żeby móc się ustosunkować do oferty , trzeba ją mieć na piśmie.
  W tym momencie jakiś pośpiech jest, bo konkurs na przedszkola będzie ogłoszony 20 lutego i potrwa do marca. Przygotowanie wniosku musi potrwać , bo trzeba go dobrze przygotować. Inne konkursy odbędą się w maju.
  To że Rada Gminy podjęła uchwałę o dzierżawie budynku, to nie znaczy, że musimy go wydzierżawić.
  Radny Wykrota - zapytał co skłoniło rodziców, że przyszli na obrady, przecież nie mamy zamiaru likwidować przedszkola. Mam wrażenie , że ktoś tu jątrzy.
  Pani Anna Materek - przyszliśmy na obrady ponieważ jesteśmy zainteresowani przedszkolem.
  Radny Wykrota - doskonale wiadomo, że po dwóch latach gmina będzie musiała wyłożyć pieniądze na prowadzenie przedszkola, a rodzice będą musieli płacić za pobyt dziecka w przedszkolu np. 200 zł/miesięcznie.

  Radny Litwiński - to przedszkole istnieje i musi istnieć, bo takie są potrzeby mieszkańców. Inna sprawa, ostatnio na komisji był oferent z ustną ofertą na dzierżawę budynku po szkole w Łącznej i daliśmy mu czas na złożenie oferty czy kosztorysu. Podejmując dziś inną decyzję o remoncie szkoły jak będziemy wyglądać wobec zainteresowanego.
  Radny Wykrota - odniósł się do propozycji, aby po remoncie szkoły przenieść tam salę konferencyjną Urzędu Gminy. Nie jest to pierwsza potrzeba. Radny uważał, że sala konferencyjna jest nam niepotrzebna, do tej pory istniała sala konferencyjna w sali OSP , to i dalej może istnieć.
  Radny Wisowaty - jestem za przedszkolem, bo przykro byłoby zaprzepaścić takiej okazji. Apeluje do radnych o przemyślenie i rozsądek.
  Radny Nyga - nie mamy pieniędzy na otwarcie nowego przedszkola , kuchnia w świetlicy nie jest przystosowana do prowadzenia przedszkola. Radny uważał, że można rozbudować przedszkole w Goździe i przyjąć więcej dzieci.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - obecność rodziców na obradach jest rzeczą normalną, bo mieszkańcy mogą przyjść na sesję Rady Gminy. Ja nic nie jątrzę, działamy dla mieszkańców nie przeciwko mieszkańcom.
  Jeśli chodzi o przystosowanie budynku, ekspert powiedział, że można niewielkim kosztem wykonać ciąg do wydawania posiłków a stołówka szkolna może spokojnie wyżywić 50 dzieci przedszkolaków. Decyzja należy do radnych a ja wykonam to co Rada Gminy podejmie. Jeśli radni zdecydują, że niepotrzebne jest przedszkole, pozostajemy przy obecnej wersji, jest tylko pytanie czy zaspokoimy potrzeby mieszkańców. Moim zdaniem nie do końca.
  Kto jest w stanie zapewnić dziś , że ten Pan wydzierżawi budynek szkoły, czy mamy łudzić się , że oferent wyremontuje szkołę za 300 tys. zł.
  Mieszkańcy chcieliby również aby siedziba GOPS mieściła się w Urzędzie Gminy lub gdzieś bliżej, bo jest znacznie oddalona .
  Przeznaczenie tej szkoły jest również w gestii Rady Gminy.
  Wyraźnie muszę podkreślić, że nie ma możliwości finansowych abyśmy wykonali dwa projekty tj. boisko przy szkole w Goździe i remont szkoły Łączna.
  Radny Kątny - zapytał czy jest zainteresowanie, zapotrzebowanie rodziców na 2 oddziały przedszkolne.
  Mieszkanka p. Ilona Przeorska - powiedziała, że mieliśmy przyjętych 25 dzieci a 8 dzieci pozostało na liście rezerwowych, które się nie dostały do oddziału.
  Radny Litwiński - z niepokojem powiedział, że nie powinniśmy się obawiać tego co będzie za 4 lata , ale tego co będzie już w marcu, co nam zafunduje Minister Finansów.
  Wójt Gminy - obawiać się będziemy, ale jeśli nie rozpoczniemy prac nad przygotowaniem wniosku , to nie zdążymy go złożyć bo cykl przygotowania dokumentacji do wniosku trwa dość długo. W przypadku, gdybyśmy nie mogli z powodów finansowych zrealizować wniosku , to mamy gotowy projekt i zawsze możemy go zaktualizować.
  Sołtys Osełkowa p. Wawrzeńczyk - jako matka, poparła propozycję przedszkola.
  Radna Żaczek - popierała wniosek przedszkola z prawdziwego zdarzenia z wyżywieniem, długo czynne, ponieważ nie mamy takiego przedszkola w gminie i jest ono konieczne.
  Mieszkanka p. Dorota Piwowarczyk - jako matka dwójki dzieci w oddziale przedszkolnym w Kamionkach powiedziała. Dla naszych dzieci jest to cały świat. Dzieci z Zagórza nie mają gdzie iść. Mieszkam w Zagórzu, gdzie w szkole przez cały tydzień od godz. 10 do 14-tej są zajęcia dla dzieci i przychodzi około 15 dzieci. Czy ktoś z Państwa był i widział jak dzieci ładnie się bawią. Bardzo dużo jest w tym inicjatywy rodziców.
  Od poniedziałku dzieci już nie będą przychodziły , ponieważ nie ma pieniędzy na opał.

  Kolejną sprawą jest problem, aby dziecko mogło jeździć do szkoły busem , powinno być do tego przystosowane, a to zrobi przedszkole.
  Jak pójdę kiedyś do pracy, będę chciała zostawić dziecko na cały dzień, dlatego takie przedszkole jest bardzo potrzebne.
  Radna Monika Pająk - popieram wypowiedzi poprzedniczek. Jest potrzeba w gminie aby takie przedszkole było. Nie skorzystać z takich pieniędzy byłoby grzechem, byłby to samobój dla nas wszystkich. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem radnego Nygi aby rozbudować przedszkole w Goździe, bo skąd weźmiemy pieniądze na rozbudowę tego przedszkola.
  Radny Litwiński - prosił aby nie posądzać radnych o to, że nie dbamy o mieszkańców.
  Radny Wykrota - na ostatniej komisji Wójt Gminy zapewniał nas, że zabezpiecza utrzymanie szkół z ogrzewaniem.
  Sekretarz Gminy - wyjaśnił. We wniosku na szkołę Zagórze nie było ogrzewania szkoły. Gmina zabezpiecza opłaty za telefony, energię, ogrzewanie. Dokładamy do każdego budynku po szkole nawet do Zalezianki. Gmina ponosi koszty utrzymania budynków.
  Mieszkanka p. Dorota Piwowarczyk - zapytała, dlaczego wobec tego nie zapewniono opału dla szkoły w Zagórzu od poniedziałku.
  Sekretarz Gminy - będę rozmawiał w tej sprawie z Wójtem gminy i myślę, że zakupimy opał.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zaprotestował, że Urząd Gminy nie dokłada do szkoły w Zaleziance, bo jest subwencja oświatowa i szkoła dostaje tylko subwencję. W Zaleziance jest 14 dzieci w przedszkolu.
  Sekretarz Gminy - subwencja wpływa do Urzędu wysokości 7 tys. zł/na1 ucznia/rocznie a z Urzędu wypływa dotacja w wysokości 9 tys. zł/ na 1 ucznia/rocznie . Stowarzyszenie dostaje od Urzędu dotację a nie subwencję.
  Skarbnik Gminy - potwierdziła słowa Sekretarza Gminy odnośnie wysokości subwencji i dotacji co znaczy , że 2 tys. zł/ na 1 ucznia dopłacamy z budżetu gminy dla Stowarzyszenia.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - słowa Sekretarza Gminy i Skarbnika są faktem, natomiast to co mówi Pan Sołtys Borowiec jest nieprawdą. Być może wynika to z tego, że te 14 dzieci przedszkolaków w Zaleziance to nie jest faktycznie przedszkolem.
  Rada Gminy zarzuciła mi kiedyś , że z likwidacji szkół nie ma korzyści.
  Nie rozmawiamy dziś o likwidacji przedszkola w Goździe , mówimy o powstaniu pełnowymiarowego przedszkola w Łącznej .
  Jeśli rodzice nie zabiorą dzieci z przedszkola w Goździe to będzie ono funkcjonowało nadal po kilka godzin dziennie. Tego dziś nie przesądzajmy.
  Radny Wykrota - tym sposobem przedszkole w Goździe może się zlikwidować, ale może się też utrzymać i w Zaleziance może się również utrzymać.
  Wójt Gminy - nie zgadzam się z taka tezą. Jeśli nie będą rodzice zainteresowani przedszkolem w Łącznej , to po 4 latach wrócimy do oddziału przedszkolnego na 5 godzin. Jeśli natomiast okaże się, że rodzice są zainteresowani takim przedszkolem to go pozostawimy. Nie powinno być też problemu z zatrudnieniem pracowników, ponieważ osoby, które nie znajdą pracy w przedszkolu w Goździe mogą pracować w oddziale w Łącznej.
  Radna Monika Pająk - radny Wykrota zarzucił mi jątrzenie . Ja nie jątrzę, popieram głosy radnej Żaczek i mieszkanki Zagórza i mówię to co myślę. Radny Wykrota zabierał głos już kilkakrotnie na sesji i ja nie mówię, że jątrzy.


  Mieszkanka p. Jadwiga Syzdół - mieszkam na Podłaziu przy drodze gminnej i wiem, że tej drogi nigdy nie będzie, ale popieram przedszkole bo dlaczego mam krzywdzić dziecko lub nie pójść do pracy. Takich matek jest więcej, które nie mają z kim zostawić dziecka przez co nie mogą iść do pracy.
  Mieszkanka Pani Dorota Piwowarczyk - ponownie zabrała głos w sprawie finansowania przedszkola. Jeśli po 2 latach Urząd Gminy będzie musiał finansować przedszkole to nie widzę problemu aby pomogli w tym rodzice dzieci.
  Wójt Gminy - środki z Kapitału Ludzkiego otrzymamy przez 2 lata i później musimy zapewnić funkcjonowanie przedszkola przez kolejne 2 lata. W tej chwili musimy przygotować środki na udział własny do projektu czyli 15 % .
  Później rodzice mogą uczestniczyć finansowo w utrzymywaniu przedszkola, czyli pokrywać część utrzymania powyżej 5 godzin dziennie.
  Przewodniczący Rady - zabrał głos, przypominając, że w Goździe funkcjonuje drugi Zespół Szkół na terenie Gminy Łączna, na 120 uczniów, i nic się nie mówi o jego potrzebach, a tam trzeba zrobić dach. Odnośnie dzisiejszych decyzji, będę głosował za boiskiem w Goździe , bo dzieci z tego okręgu nie mają się gdzie bawić , a mieszkańcy nie mają gdzie wyjść. Jest to ostatni rok, kiedy można pisać wnioski i tu trzeba dofinansować tylko 150 tys. zł. a nie 600 tys zł. Jeżeli nie wykorzystamy tej szansy teraz, to w najbliższych latach nie mamy co liczyć na powstanie tej inwestycji. Proszę radnych o zrozumienie i przemyślenie, a mieszkańcy będą wdzięczni radnym. Daliśmy zielone światło dla dzierżawy budynku po szkole w Łącznej, poczekajmy wobec tego na oferty.
  Radny Januchta - odniósł się do stwierdzenia, że w szkole w Zagórzu brakuje opału. Nie dopuszczajmy takiej sytuacji aby w ogóle nie było czym palić, trzeba wcześniej zgłosić potrzebę zakupu opału.
  Radny Litwiński - zapytał, co będzie jeśli podejmiemy uchwały o boisku oraz o przedszkolu w bibliotece.
  Wójt Gminy - dzisiejsza biblioteka funkcjonuje w jednym pomieszczeniu i może funkcjonować w nowej szkole, jest oddzielne wejście. Znajdziemy podobne pomieszczenie w nowej szkole i przeniesiemy tam bibliotekę.
  Pan Wójt dodał wyjaśnienie, że mówimy o takich projektach, z których nie możemy pieniędzy przeznaczyć na drogę czy na dach . Nie jestem przeciwny aby wybudować boisko tym bardziej , że to właśnie ja byłem projektodawcą budowy tego boiska.
  Zależy mi też na tym, aby nikt z mieszkańców nie zarzucił, że Wójt doprowadził do ruiny budynku po szkole. Myślmy w kontekście dobra wspólnego.
  Radna Monika Pająk - zapytała co wtedy jeśli podejmiemy dwie uchwały i boisko i remont szkoły. Czy można je zrealizować kolejno w jednym roku np. boisko a w drugim remont szkoły.
  Wójt Gminy - wtedy przygotujemy dwa różne projekty ale nie będzie środków na realizację dwóch inwestycji i będę musiał coś wybrać. Realizacja wszystkich inwestycji w ciągu 3-4 lat jest niemożliwa. Obydwa projekty przejść nie mogą bo to jest nieroztropne, tym bardziej, że nie wiadomo, co wydarzy się w marcu. Ja daję propozycję a Rada Gminy decyduje.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - podjęta została kiedyś uchwała Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka i w nim jest też boisko, które nie będzie realizowane w najbliższych latach.
  Wójt Gminy - dziś nie ma wymogu aby Plan Odnowy Miejscowości był konieczny do złożenia wniosku. Posiadanie dokumentu Plan Odnowy Miejscowości , nie przesądza o tym, że musi być wszystko z tego planu zrealizowane.
  Jeszcze raz Pan Wójt powtórzył, z dwóch projektów możemy zrealizować tylko jeden .
  Radny Wykrota - nie wyobrażam sobie biblioteki publicznej w nowej szkole. Dlaczego nie rozważamy pół projektu na przedszkole, czyli jednego oddziału przedszkolnego.
  Przewodniczący Rady - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej stwierdził, że nie ma możliwości umieszczenia biblioteki w szkole.
  Poprosił o wyjaśnienie zasad przyznawania dotacji dla Gminy Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - określono zasadę wysokości środków do 1 mln zł. i z gminy mogą spłynąć dwa wnioski. Kwota wynika z ilości środków i z ilości gmin. My dziś mówimy o kwocie maksymalnej , a czy tyle otrzymamy nie wiemy.
  Radny Wykrota - poinformował, że w Zagnańsku też otworzyli przedszkole i chcą go zamknąć.
  Mieszkanka p. Dorota Piwowarczyk - dlaczego nie wziąć tych pieniędzy, jeśli chcą nam dać 85 % a my tylko 15 %. To jest inwestycja nie tylko w dzieci ale również w rodziców, którzy chcą iść do pracy i na to czekają. Mając pieniądze inwestujemy w tą gminę , bo kupując towary zostawiamy pieniądze w naszej gminie. Trzeba zaczynać od malutkich kroków.
  Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Po przerwie odbyło się głosowanie uchwał.

  Ad. 6 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wysłuchaliśmy wszystkich argumentów i teraz radni zdecydują o wyborze projektów poprzez głosowanie.
  Powyższa uchwała dotyczy remontu budynku po byłej szkole w Łącznej.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały , kto jest za remontem tej szkoły. W głosowaniu bierze udział 14 radnych.

  Uchwała Nr XV/132/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za - 8 radnych, przeciw - 6, wstrzymało się – 0 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do zadania: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że powyższa uchwała dotyczy budowy boiska przy szkole w Goździe. Prosił o przegłosowanie , kto jest za budową tego boiska.


  Uchwała Nr XV/133/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za - 7 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 5 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 6 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 ' Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.


  Uchwała Nr XV/134/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za - 10 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 3 / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 6 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu
  Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że uchwała o dotacji była już podjęta na 2011 rok, dlatego aby móc przekazać dotację dla ZGK w 2012 roku, konieczna jest uchwała na rok 2012. Stawka dotacji nie zmieniła się.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XV/135/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 17 lutego 2012r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za - 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 7
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego XV-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jolanta Żaczek  Data wprowadzenia: 2012-05-17 1232
  Data upublicznienia: 2012-05-17
  Art. czytany: 861 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna