A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 15 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 15 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240),
  oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27.01.2012 r. w sprawie
  uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok.
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 5 157 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 833 368 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 157 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 15 168 368 zł.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 15 / 2012 z dnia
  26.04.2012r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 157,00
  01095 Pozostała działalność 5 157,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 157,00

  Ogółem zwiększenia dochodów 5 157,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 15 / 2012 z dnia
  26.04.2012 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 157,00
  01095 Pozostała działalność 5 157,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 157,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101,50
  4430 Różne opłaty i składki 5 055,50
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4700 Zakup usług remontowych 6 000,00
  758 RÓŻNE ROLICZENIA 6 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  Rezerwy 6 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 947,00 4 947,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 880,00 2 880,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 880,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 880,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 880,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2 067,00 2 067,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 067,00 2 067,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 067,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 067,00
  Ogółem wydatki 16 104,00 10 947,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 5 157,00  Data wprowadzenia: 2012-06-15 0848
  Data upublicznienia: 2012-06-15
  Art. czytany: 595 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna