A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019


  Uchwała nr XIX/156/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012 r.


  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019.

  1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna pkt. II. Wydatki bieżące, ppkt.1 Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dopisuje się
  lit c) o treści :„c) Projekt pn. „Bajkowy świat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ogólna wartość zadania 1 265 000 zł realizowana do 2014 roku.”
  4. Załącznik Nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1349
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 494 razy

  » załącznik 1 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik 2 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna