A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XX/ 160/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości


  UCHWAŁA Nr XX/ 160/ 2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1
  Wyraża się zgodę na:
  1. nieodpłatne oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony Zespołowi Szkół w Łącznej z siedzibą w Kamionkach 63, Gmina Łączna, utworzonemu na mocy uchwały Nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. - pomieszczeń w budynku w miejscowości Kamionki 5c - po przeniesionej do siedziby Zespołu Szkół Gminnej Bibliotece Publicznej na działce nr 393/8 o pow. 0,1256 ha w obrębie Czerwona Górka, w celu prowadzenia punktów przedszkolnych,

  2. oddanie w użytkowanie Zespołowi Szkół, o którym mowa w pkt.1 działki w granicach aktualnego ogrodzenia Biblioteki.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XX/160/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r.
  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
  Z wnioskiem o użytkowanie nieruchomości wystąpił do Rady Gminy Łączna Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej, który na mocy podpisanej z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowy utworzy w budynku po przeniesionej Gminnej Bibliotece Publicznej punkty przedszkolne.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz w trosce o należyte zagospodarowanie w/w majątku powyższa inicjatywa była rozważana i dyskutowana na wielu posiedzeniach tutejszej Rady.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1353
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 677 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna