A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXII/172/2012 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 października 2012 r.

  w sprawie podziału Gminy Łączna na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

  UCHWAŁA NR XXII/172/2012
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 października 2012 r.
  w sprawie podziału Gminy Łączna na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
  Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
  poz.112 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada
  Gminy w Łącznej działając na wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się podziału Gminy Łączna na 15 jednomandatowych okręgów
  wyborczych.
  § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
  i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
  § 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Łącznej i kadencji
  Wójta Gminy Łączna, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości
  w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom,w liczbie co najmniej 15,przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty
  podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 72D7D9D5-FF83-4359-A731-C699C3DB5575. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/172/2012
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 października 2012 r.
  Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Numer
  okręgu
  wyborczego
  Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
  wybieranych
  w okręgu
  1 Sołectwo : Czerwona Górka 1
  2 Sołectwo Gózd: nr od 1 do 63A 1
  3 Sołectwo Gózd: nr od 64 do końca 1
  4 Sołectwo : Jęgrzna 1
  5 Sołectwo: Kamionki 1
  6 Sołectwo: Klonów 1
  7 Sołectwo Łączna: nr od 1 do 65 oraz Jaśle 1
  8 Sołectwo Łączna: nr od 66 do końca 1
  9 Sołectwo: Podłazie 1
  10 Sołectwo: Podzagnańszcze 1
  11 Sołectwo: Występa 1
  12 Sołectwo: Zagórze 1
  13 Sołectwo: Zaskale 1
  14 Sołectwo: Zalezianka 1
  15 Sołectwo: Osełków 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 72D7D9D5-FF83-4359-A731-C699C3DB5575. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – przepisy wprowadzające
  kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) – Rada Gminy jest
  zobowiązana do dokonania podziału gminy na stałe, jednomandatowe okręgi wyborcze
  ustalając ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, przy
  czym uprawnionym do wniesienia propozycji podziału jest organ wykonawczy Gminy
  czyli Wójt Gminy Łączna. Ostateczny termin podjęcia uchwały upływa 1 listopada 2012.
  Według powyższego Wójt Gminy Łączna przedłożył Radzie projekt uchwały
  w przedmiocie sprawy z kompletem materiałów zaprojektowania podziału gminy na
  nowe okręgi wyborcze, tj. niezbędne tabele i zestawienia.
  Powyższy projekt uchwały został także konsultowany i pozytywnie zweryfikowany
  przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
  Uwzględniając powyższy materiał oraz biorąc pod uwagę zasady zawarte w :
  - art.419 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy
  ( Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm. ),
  - uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie wytycznych
  i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi
  wyborcze, Rada Gminy w Łącznej postanowiła jak w treści uchwały i jej załączniku.
  Id: 72D7D9D5-FF83-4359-A731-C699C3DB5575. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0843
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 777 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna