A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXII/175/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2012 r.

  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXII/175/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2012 r.
  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na
  2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.
  220 ; Nr 62 poz. 558 ; Nr 113 poz. 984 ; Nr 153 poz. 1271 ; Nr 214 poz. 1806 ; Dz. U.
  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ; Nr 162 poz. 1568 ; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 ; Nr 116
  poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.
  Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223
  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz.
  146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 21
  ,poz.113, Nr134 ,poz. 777; Nr 217 poz. 1281, Nr 149,poz.887; z 2012 r. poz. 567) z późn.
  zm. oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 , Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775;
  z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730; Nr 237 poz. 1655; U. z 2009 r. Nr 56
  poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620; Nr 226 poz. 1475) z późn. zm. uchwala się,
  co następuje:
  § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną
  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.
  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ( M.P. Nr
  155 poz.787) 2012 r. z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 74,18 zł za 1 dt.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia
  2013 roku.
  Id: D5A22FA5-628F-44B9-93D7-CFAFFA7F076A. Podpisany Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0846
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 776 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna