A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Ochrona środowiska
 • Nowa Ustawa Śmieciowa
 • Podstawowe informacje o nowej ustawie

  SZANOWNI MIESZKAŃCY
  GMINY ŁĄCZNA!
  Z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadzono zmiany dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391). Nowa ustawa wprowadza gruntowne zmiany systemu gospodarki odpadami. Głównym celem tej zmiany jest poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków do ich utrzymania, co należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
  Cel Ustawy!
  Głównie chodzi o to by Gminy zredukowały masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą Gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%, a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.
  Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów, jak stary sprzęt AGD, przeterminowane leki albo zużyte baterie. Wszystkie informacje w tej sprawie będą określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez radnych.
  Zalety:
  Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
  Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.
  Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.
  Opłaty za odbiór odpadów
  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą Rady Gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania.
  Od czego zależne będą opłaty ?
  Wysokość opłat będzie uzależniona od jednego z trzech kryteriów:
   na mieszkańca
   na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości
   na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.
  Ustalone opłaty właściciele nieruchomości będą uiszczać po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji, na podstawie której Gmina obliczać będzie wysokość opłaty.
  Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
  W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt w drodze decyzji ustali wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  Nowy system będzie prowadzony przez gminę, czyli płatności, które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiały do kasy gminy. W trakcie roku możliwa jest również zmiana stawki opłat w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu.
  W takim przypadku konieczna będzie uchwała Rady Gminy o zmianie stawki opłaty.
  Pozostaje nam czekać, kiedy radni zdecydują, ile od połowy 2013 roku. mieszkańcy gminy Łączna będą płacić za odbiór odpadów od osoby oraz czy zapłacą za to od 6 zł do nawet 13 zł, ponieważ na ten moment takie stawki zostały zaproponowane przez Urząd Gminy.
  Różnica w wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynika z ustawy. Mieszkańcy wypełniając deklarację sami zdecydują jaką metodę oddawania odpadów wybiorą, co jest równoznaczne z wysokością opłaty w myśl zasady: segregujący odpady płacą mniej – obowiązkowo.
  Jak segregować odpady?
  Na terenie gminy Łączna planowane jest trzystopniowe zróżnicowanie opłat:
  1. Brak segregacji.
  Wszystkie odpady trafiają do jednego pojemnika jako niesegregowane zmieszane odpady komunalne. Mieszkańcy wybierając tą metodę zapłacą stawkę najwyższą!
  Nie dotyczy to odpadów, których nie możemy mieszać:
  - niebezpiecznych (np. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony), te odpady mieszkańcy będą dostarczać bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wyznaczonego przez Urząd Gminy
   problemowych (np. meble, odpady wielkogabarytowe), te odpady będą odbierane indywidualnie wg wyznaczonych terminów.
  2. Segregując odpady
   Aby płacić mniej trzeba się troszeczkę postarać segregując odpady.
  Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Łącznej Regulaminem Utrzymania czystości i porządku w Gminie pozostałe frakcje dzielimy na:
   odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha) do których zaliczamy:
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal,
   odpadów higienicznych powstających w łazienkach, trwale zanieczyszczonych opakowań do których zaliczamy:
  a) pieluchy, podpaski, tampony itp.,
  b) maszynki do golenia,
  c) zanieczyszczone opakowania kuchenne np. woreczki po gotowaniu kaszy, ryżu.
   odpady ulegające biodegradacji (zielone),
   popiół,
   balast – pozostałe odpady komunalne

  Tak posegregowane odpady, będziemy mogli wystawić do odbioru przez firmę zajmującą się zbiórką wg wskazanego w późniejszym terminie harmonogramu.
  Ważnym elementem segregacji jest właściwe oznaczenie odpadów.
  Zgodnie z przyjętym regulaminem na terenie Gminy Łączna obowiązuje następująca kolorystyka pojemników (worków) na odpady:
   odpady surowcowe/opakowaniowe, (frakcja sucha) – umieszcza się w worku o kolorze żółtym,
   odpady higieniczne powstające w łazienkach, trwale zanieczyszczone opakowania – umieszcza się w worku o kolorze niebieskim,
   odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na terenie nieruchomości – umieszcza się w worku o kolorze brązowym,
   popiół – umieszcza się w worku o kolorze czarnym,
   odpady zmieszane, nieposegregowane powinny być zbierane w pojemnikach koloru czarnego lub workach koloru białego specjalnie oznakowanych.

  3. Segregując odpady oraz kompostując frakcje biodegradowalną
  Najniższą cenę uzyskają mieszkańcy, którzy będą segregować odpady (jak w punkcie 2), ale frakcje biodegradowalną będą zagospodarowywać na własne potrzeby, czyli kompostować odpady zielone i ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie odpadów na własne potrzeby jest pierwszym i najbardziej efektywnym etapem segregacji.
  Proces kompostowania nie jest skomplikowany i pracochłonny, lecz wymaga pewnej wiedzy, dlatego sposób i zasady zostały opisane w odrębnej informacji.
  Jak przygotować surowce wtórne przed ich wyrzuceniem?

  Im więcej wysegregujemy odpadów w naszych domach, tym łatwiej jest je odzyskać. Surowce wrzucone do pojemnika na odpady zmieszane często nie nadają się już do recyklingu (butelki szklane są potłuczone, makulatura zabrudzona i mokra a folia nadmiernie zabrudzona i zniszczona). Aby uzyskać dobrej jakości surowce wtórne z segregacji odpadów, które docelowo pozwolą na obniżanie stawki za odbiór odpadów konieczne jest zachowanie kilku zasad:
  Makulatura:
  -Wrzucamy: gazety, kartony, torby papierowe, katalogi, książki, zeszyty,
  - Nie wrzucamy: papieru zatłuszczonego, mokrego i kalki,
  Szkło:
  -Wrzucamy: butelki i słoiki wypłukane z odkręconymi nakrętkami
  - Nie wrzucamy: szyb okiennych ani samochodowych, ceramiki, luster, porcelany
  Tworzywa sztuczne:
  - Wrzucamy: butelki PET zgniecione z odkręconymi zakrętkami, plastikowe opakowania np. po szamponach, woreczki foliowe, reklamówki, folie oraz nakrętki po butelkach
  - Nie wrzucamy: styropianu, opakowań po farbach, chemikaliach, oleju, folii budowlanej
  Opakowania wielomateriałowe:
   Wrzucamy: kartony po mleku i sokach z odkręconymi zakrętkami
   Nie wrzucamy: opakowań zabrudzonych i nie opłukanych od wewnątrz
  Metal:
  - Wrzucamy: puszki po konserwach, puszki po napojach, sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych.
  -Nie wrzucamy: opakowań zabrudzonych i nie opłukanych od wewnątrz
  Odpady ,które wszyscy wytwarzamy stały się naszym wspólnym problemem, który wymaga poparcia społecznego. Ekologiczne domowe życie pozwoli nie tylko dbać o środowisko ale także o nas samych bo to my w tym środowisku żyjemy.

  Wójt Gminy Łączna
  (-) Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 0911
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 1349 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna