A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2012 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 03.07.2012 r.

  w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.

  ZARZĄDZENIE NR 27/2012
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 03.07.2012 r.

  w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), zarządzam, co następuje:
  § 1
  1. Dokonuje się aktualizacji planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łączna poprzez:

  A. dopisanie do zestawienia nieruchomości zasobu Gminy Łączna niżej wymienionych nieruchomości :

  Pozycja Obręb
  ewidencyjny Nr
  działki Pow.
  w ha Rodzaj
  nieruchomości Forma gospodarowania
  1
  CZERWONA GÓRKA 564/2 0,0034 Zabudowana (pod przepompownie ścieków w bezpośrednim zarządzie

  37/1 0,0030 Zabudowana (pod przepompownie ścieków w bezpośrednim zarządzie
  392/10 0,2200 Zabudowana (budynek administracyjno-biurowy UG Łączna) w bezpośrednim zarządzie
  392/14 0,2400 Zabudowana (budynek administracyjno-biurowy UG Łączna) w użytkowaniu wieczystym OSP Łączna

  392/13 0,2400 Zabudowana (budynek SZOZ) Łączna) w bezpośrednim zarządzie

  245/2 0,0200 Pod oczyszczalnią ścieków w bezpośrednim zarządzie

  246/2 0,0500 Pod oczyszczalnią ścieków w bezpośrednim zarządzie

  249/2 0,1100 Pod oczyszczalnią ścieków w bezpośrednim zarządzie

  1000 0,1000 Zabudowana (Pod oczyszczalnią ścieków). w bezpośrednim zarządzie
  619 0,7100 Użytkowanie rolnicze w zasobie
  395/1 0,1988 Budowlana w zasobie
  396/1 0,2196 Zabudowana (poczta) w zasobie
  954/9 0,5400 Budowlano-rolna w zasobie
  2 GÓZD 11/2 0,1000 Pod drogą w zasobie
  11/4 0,0587 Pod drogą w zasobie
  11/5 0,0144 Pod drogą w zasobie
  45 0,3500 Pod drogą w zasobie
  108 0,5600 Pod drogą w zasobie
  162/2 0,6373 Pod drogą w zasobie
  182 0,2100 Pod drogą w zasobie
  183/2 0,1921 Pod drogą w zasobie
  183/3 0,6989 Pod drogą w zasobie
  187/2 0,3286 Pod drogą w zasobie
  187/3 0,5251 Pod drogą w zasobie
  18/4 0,4322 Pod drogą w zasobie
  18/5 0,9186 Pod drogą w zasobie
  27/2 0,5370 Pod drogą w zasobie
  161/61 0,1243 Pod drogą w zasobie
  5 ŁĄCZNA 57/2 0,1895 Pod drogą w zasobie
  57/3 0,0895 Pod drogą w zasobie
  181 0,5600 Pod drogą w zasobie
  213 0,0700 Pod drogą w zasobie
  214 0,5000 Pod drogą w zasobie
  238/2 0,2805 Pod drogą w zasobie
  346/2 0,4052 Pod drogą w zasobie
  346/3 0,3914 Pod drogą w zasobie
  6 PODŁAZIE 38 (w1/3części) 0,3200 Użytkowanie rolnicze w zasobie
  123
  (w1/3części) 0,5400 Użytkowanie rolnicze w zasobie
  212 (w1/3części) 1,0300 Użytkowanie rolnicze w zasobie
  7 WYSTĘPA 105/2 0,2766 Pod drogą w zasobie
  109/2 0,3555 Pod drogą w zasobie


  B. dopisanie w pozycji VI. - Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości- punktu C o treści.
  W roku 2012 przewiduje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:
  • sprzedaż nieruchomości zabudowanych – jedna nieruchomość;
  • sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod rzemiosło, usługi i pod inwestycje – nie planuje się;
  • sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w części pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe oraz w części pod użytkowanie rolnicze bez prawa zabudowy – dwie nieruchomości;

  § 2
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Technicznego .
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przygotował : M. Moćko


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1419
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 531 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna