A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 31 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 sierpnia 2012 r


  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 1 sierpnia 2012 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projektach PO KLoraz
  przyjęcia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji systemu informatycznym s ł u ż ą c ym do
  przetwarzania danych osobowych przy realizacji projektów PO K L
  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz umów nr UDA-POKL.09.05.00-26-081/12-00 i
  nr UDA-POKL.09.05.00-26-089/12-00 zawartych pomiędzy Samorządem Województwa
  Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Łączna
  zarządzani co następuje:
  § 1.
  1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Czas na zmiany, czas na
  aktywność', współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  nr umowy UDA-POKL.09.05.00-26-081/12-00 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
  zarządzenia.
  2. Wprowadzam Politykę bezpieczeństwa i instrukcję systemu informatycznego służącego do
  przetwarzania danych osobowych przy realizacji projektu „Czas na zmiany, czas na
  aktywność', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich -
  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 .
  1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywność perspektywą
  na lepsze jutro', współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
  nr umowy UDA-POKL.09.05.00-26-089/12-00 - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
  zarządzenia.
  2. Wprowadzam Politykę bezpieczeństwa i instrukcję systemu informatycznego służącego do
  przetwarzania danych osobowych przy realizacji projektu „Aktywność perspektywą na lepsze
  jutro', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
  Społecznego działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - stanowiący
  załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  § 3 .
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1428
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna