A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 34 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 3 września 2012 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  Zarządzenie Nr 34 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 3 września 2012 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2012 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 34 / 2012 z dnia
  3.09. 2012 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 250,00 250,00
  01095 Pozostała dzialalność 250,00 250,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250,00 250,00
  4300 Zakup usług pozostałych 250,00
  4430 Rózne opłaty i składki 250,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 500,00 6 500,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  75095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
  851 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000,00 10 000,00
  85154 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 10 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 7 330,00 7 330,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 7 330,00 7 330,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 830,00 2 830,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 430,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00
  4700 Szkolenia pracowników 300,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 4 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 800,00 16 800,00
  85395 Pozostała działalność 16 800,00 16 800,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 800,00 16 800,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00
  4229 Zakup środkó żywnościowych 16 800,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 110,00 110,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110,00 110,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 110,00 110,00
  4430 Różne opłaty i składki 110,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 110,00
  Razem przenienienia 40 990,00 40 990,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1433
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 497 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna