A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 35 /2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 września 2012r.

  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.

  Zarządzenie Nr 35 /2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 września 2012r.  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.


  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , zarządzam, co następuje:


  § 1 Zobowiązuję Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łącznej, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej, Kierownika i Dyrektorów jednostek budżetowych, Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Łączna do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/przychodów i wydatków/ kosztów budżetowych na 2013 rok.

  § 2 Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013 określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2013, w szczegółowości:
  1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %,
  2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2013 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracownika,
  3. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2012, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
  4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2013 roku oraz dwóch kolejnych latach budżetowych,
  5. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2013 dochodów i wydatków w porównaniu z 2012 r.

  § 3 Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. Nr 193 poz.1891 z późn. zm.) w sekretariacie Urzędu Gminy.

  § 4 Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Łączna wynikające z art. 175 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) składane winny być w sekretariacie Urzędu Gminy.

  § 5 Wnioski o dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych wynikające z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 września 2012 roku.

  § 6 Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

  § 7 Materiały planistyczne winny być złożone do dnia 10 października 2012 roku.
  Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Gminy Łączna.

  § 8 W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy Łączna opracowuje projekt budżetu Gminy Łączna na rok 2013 w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

  § 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1438
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 565 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna