A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 41 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 2 listopada 2012 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  Zarządzenie Nr 41 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 2 listopada 2012 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2012 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 41 / 2012 z dnia
  2.11. 2012 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000,00 2 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00
  750 1 500,00 1 500,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 280,00 1 280,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 280,00 1 280,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 280,00 1 280,00
  4260 Zakup energii 1 280,00
  4300 Zakup usług pozostałych 690,00
  4430 Różne opłaty i składki 590,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 670,00 670,00
  80101 Szkoły podstawowe 670,00 670,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 670,00 670,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 470,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 000,00 5 000,00
  90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 5 000,00 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00
  4260 Zakup energii 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  Razem przenienienia 10 450,00 10 450,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1447
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 575 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna