A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Radni Rady Gminy Łączna kadencja 2018 - 2023
» Komisja Społeczna
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 49 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 3 grudnia 2012 r

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  Zarządzenie Nr 49 / 2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 3 grudnia 2012 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2012 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 49 / 2012 z dnia
  3.12. 2012 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 700,00 1 700,00
  60016 Drogi publiczne gminne 1 700,00 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00 1 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00 2 000,00
  71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 040,00 1 040,00
  75023 Urzędy gmin 740,00 740,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 740,00 740,00
  4260 Zakup energii 740,00
  4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 200,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 300,00 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 400,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
  4260 Zakup energii 400,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  Razem przenienienia 5 140,00 5 140,00  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1501
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 860 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna