A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 53 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok.

  Zarządzenie Nr 53 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIV/131/2012 r. Rady Gminy Łączna z dnia 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 53 /2012 z dnia 28.12.2012r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00 4260 Zakup energii 600,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 700,00 75023 Urzędy gmin 2 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 4260 Zakup energii 400,00 758 RÓŻNE ROLICZENIA 3 900,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 900,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 900,00 4810 Rezerwy 3 900,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 754,00 39 754,00 80101 Szkoły podstawowe 700,00 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 80110 Gimnazja 39 054,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 054,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 054,00 85210 Gimnazja 0,00 39 054,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 39 054,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 054,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 000,00 4 800,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 800,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 4 000,00 4 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Ogółem wydatki 48 454,00 48 454,00


  Data wprowadzenia: 2013-02-08 1507
  Data upublicznienia: 2013-02-08
  Art. czytany: 828 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna