A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
» Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ 1 GWARANCJI
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE o wycofaniu wniosku

  Łączna dnia 07.03.2013
  Znak: T.6220.01.2013
  OBWIESZCZENIE
  o wycofaniu wniosku.
  Wójt Gminy Łączna informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy
  w Łącznej, za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Kamińskiego PRI „FART” Sp. z o.o. wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział
  w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 43/45, 25- 950 Kielce o wycofanie wniosku
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „WYSTĘPA-ZACHÓD” w ciągu drogi ekspresowej S7”
  W związku z powyższym mając na uwadze art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wzywa się strony postępowania do wypowiedzenia się w zakresie sprzeciwu dot. wycofania w/w wniosku i umorzenia postępowania wszczętego w wyniku tego wniosku.
  Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

  Pouczenie
  Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
  Ewentualny sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

  Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2013-03-07 1308
  Data upublicznienia: 2013-03-07
  Art. czytany: 1281 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna