A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
» Protokół Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 kwietnia 2018r.
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.
» I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci”

  Znak: T.260.9.2013 Łączna, 25.07.2013r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci”
  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Dowóz dzieci, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu tj.5 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. USŁUGI AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ul. Słoneczna 8, 26-050 Zagnańsk
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 246 810,00zł 88,53
  2. MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA w Skarżysku Kamiennej Spółka z o.o., ul. 1 maja 103, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 300 960,00 zł 72,61
  3. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BOGMAR I” s.c., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54, 26-500 Szydłowiec Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 219 797,93 zł 99,41
  4. Polska Komunikacja Samochodowa 2 Sp. z o.o., ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 229 900,00 zł 95,05
  5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 218 500,00 zł 100

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 218 500,00 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2013-07-26 0831
  Data upublicznienia: 2013-07-26
  Art. czytany: 684 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna