A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r.

  w sprawie przejęcia długu z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

  Uchwała Nr XXX/211/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2013 r.

  w sprawie przejęcia długu z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  1. Gmina Łączna przejmuje z dniem 28.06.2013 r. dług z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie w pozostałej do spłaty kwocie w wysokości 348 618,75 zł.
  2. Pożyczka została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – etap 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łączna ”.
  § 2
  Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych Gminy Łączna w latach 2014-2016.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE
  Realizując zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – etap 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łączna”, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie zaciągnął dnia 09.11.2009 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 835 279,44 zł. Kwota ta została zmniejszona aneksem nr 02/10 z dnia 29.04.2010 r. do kwoty 790 218,75 zł. Do dnia 31 maja 2013 r. Gmina Łączna przekazała Związkowi kwotę 441 600 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczki. Do spłaty pozostało jeszcze 348 618,75 zł.


  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0829
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 564 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna