A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie : zaciągnięcia kredytu

  Uchwała Nr XXX/215/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2013r.
  w sprawie : zaciągnięcia kredytu
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c' i art. 58 ust.l ustawy z dnia 8 marca
  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
  oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
  co następuje :
  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2.220.000 zł
  (słownie : dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy z ł ) na pokrycie
  planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków
  majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
  zaciągniętych kredytów i pożyczek .
  §1
  § 2
  1 .Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne
  osiągnięte w latach 2014-2022
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2022.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0833
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 653 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna