A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r.

  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna

  Uchwała Nr XXX/217/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2013 r.


  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka,
  gmina Łączna


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


  § 1
  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Łączna od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 669, 671, 682, 682 o łącznej pow. 0,4900 ha z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.


  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna
  nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka,
  gmina Łączna


  Właściciel działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 669, 671, 682, 682 o łącznej pow. 0,4900 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne nabycie przez Gminę Łączna w/w działek.
  Powyższe nieruchomości stanowią obecnie tereny zalesień.
  W związku z art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość nieodpłatnego nabycia przez Gminę Łączna nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 669, 671, 682, 682, zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Zalezianka na terenie gminy Łączna przeznaczona są pod istniejące lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (prywatne), w odniesieniu do których obowiązuje uproszczony plan urządzenia lasu, sporządzony na okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r., oraz postulowane zalesienia
  Nabycie ww. nieruchomości do zasobu gminy pozwoli na utworzenie zasobu terenów leśnych do ewentualnej zamiany na grunty Lasów Państwowych. W związku z powyższym podjecie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przedmiotowej nieruchomości jest w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2013-08-20 0836
  Data upublicznienia: 2013-08-20
  Art. czytany: 694 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna