A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXI/220/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, g

  UCHWAŁA NR XXXI/220/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 roku, poz. 594), art. 13 ustawy z dnia
  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1.
  W uchwale nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położnych
  w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna wprowadza się następujące zmiany:
  1) Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Łączna od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 669, 671, 682, 683 o łącznej pow. 0,4900 ha z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości”.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Uzasadnienie
  do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna.
  Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu sprostowania oczywistej omyłki popełnionej w uchwale nr XXX/217/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna nieruchomości położnych
  w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna. Omyłka polega na wpisaniu, że nieruchomość do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Łączna oznaczona jest numerami ewidencyjnymi: 669,671,682,682 a winno być wpisane oznaczenia numerami ewidencyjnymi: 669, 671, 682, 683.


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1003
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 595 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna