A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zmian „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”

  Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 sierpnia 2013 r.

  w sprawie zmian „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1,3,4 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 poz.594.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:
  § 1
  W załączniku do uchwały Nr XXVII/199/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dn. 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013) wprowadza się następujące zmiany:
  1) W rozdziale 1, § 2, punkt 4 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, dopisuje się: oraz poszukiwanie właścicieli dla tych zwierząt

  2) W rozdziale 1, § 2, punkt 5 Opieka nad wolno żyjącymi kotami dopisuje się:,w tym ich dokarmianie.

  3) W rozdziale 5 punkcie 1 dopisuje się: Wykonaniem odłowu bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łączna poprzez Gabinet Weterynaryjny ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów reprezentowany przez Agnieszkę Łochowską.

  4) W rozdziale 5 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Zapewnienie wyłapanym zwierzętom opieki weterynaryjnej poprzez Gabinet Weterynaryjny w Skarżysku Kamiennej przy ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko Kamienna reprezentowanym przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego.
  Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla wyłapanych zwierząt poprzez „Hotel dla psów – Pod Lasem” Sadek 215, 26-500 Szydłowiec reprezentowanym przez Katarzynę Boruń.

  5) W rozdziale 5 punkt 3 otrzymuje brzmienie: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych poprzez Gabinet Weterynaryjny w Skarżysku Kamiennej przy ul. Konarskiego 12, 26-110 Skarżysko Kamienna reprezentowanym przez lek. wet. Jerzego Zajączkowskiego.

  6) W rozdziale 5 punkt 5 otrzymuje brzmienie: Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym, które zapewni właściwą opiekę zwierzętom gospodarskim, odebranym czasowo właścicielowi poprzez prywatne gospodarstwo Pani Mirosławy Nowińskiej w miejscowości Zalezianka 89 „a” 26-140 Łączna.

  7) W rozdziale 8 punkt 2 otrzymuje brzmienie: W 2013 roku Gmina Łączna zapewniła w budżecie kwotę 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zadania określone niniejszym Programem tj:

  • wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 2000 zł,
  • zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej 1000 zł,
  • wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 2500 zł
  • dokarmianie kotów wolno żyjących 500 zł,
  • Zapewnienie wyżywienia i schronienia dla bezdomnych zwierząt 4000 zł

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Uzasadnienie
  W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2013 dotyczącego uchwały Nr XXVII/199/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2013” Analiza powyższej uchwały wykazała iż wymaga ona uzupełnienia o brakujące informacje wymienione przedmiotowej uchwale.


  Data wprowadzenia: 2013-09-25 1005
  Data upublicznienia: 2013-09-25
  Art. czytany: 688 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna