A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania1: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 6 /2013 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 05.02.2013 r.

  w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.

  ZARZĄDZENIE NR 6 /2013
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 05.02.2013 r.

  w sprawie aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu stanowiącego własność gminy Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), zarządzam, co następuje:
  § 1
  1. Dokonuje się aktualizacji planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łączna poprzez:

  A. dopisanie do zestawienia nieruchomości zasobu Gminy Łączna niżej wymienionych nieruchomości :

  Pozycja Obręb
  ewidencyjny Nr
  działki Pow.
  w ha Rodzaj
  nieruchomości Forma gospodarowania
  1. ŁĄCZNA 12/1 0,0034 Pod drogę w zasobie
  13/3 0,0028 Pod drogę w zasobie
  16/4 0,0046 Pod drogę w zasobie
  17/3 0,0023 Pod drogę w zasobie
  145/1 0,0015 Pod drogę w zasobie
  150/2 0,0073 Pod drogę w zasobie
  151/4 0,0035 Pod drogę w zasobie
  18/3 0,0029 Pod drogę w zasobie
  152/2 0,0033 Pod drogą w zasobie
  19/3 0,0029 Pod drogą w zasobie
  20/4 0,0030 Pod drogą w zasobie
  22/3 0,0053 Pod drogą w zasobie
  156/5 0,0046 Pod drogą w zasobie
  23/7 0,0010 Pod drogą w zasobie
  157/3 0,0017 Pod drogą w zasobie
  23/9 0,0007 Pod drogą w zasobie
  24/3 0,0018 Pod drogą w zasobie
  25/3 0,0056 Pod drogą w zasobie
  161/1 0,0100 Pod drogą w zasobie
  26/3 0,0031 Pod drogą w zasobie
  27/4 0,0030 Pod drogą w zasobie
  28/4 0,0024 Pod drogą w zasobie
  423/1 0,0066 Pod drogą w zasobie
  29/4 0,0012 Pod drogą w zasobie
  167/1 0,0074 Pod drogą w zasobie
  30/4 0,0005 Pod drogą w zasobie
  169/1 0,0048 Pod drogą w zasobie
  31/4 0,0002 Pod drogą w zasobie
  171/1 0,0050 Pod drogą w zasobie
  39/4 0,0007 Pod drogą w zasobie
  186/2 0,0146 Pod drogą w zasobie
  40/4 0,0005 Pod drogą w zasobie
  188/1 0,0075 Pod drogą w zasobie
  146/1 0,0030 Pod drogą w zasobie
  153/3 0,0027 Pod drogą w zasobie
  154/2 0,0030 Pod drogą w zasobie
  156/3 0,0029 Pod drogą w zasobie
  157/5 0,0016 Pod drogą w zasobie
  159/1 0,0034 Pod drogą w zasobie
  163/1 0,0055 Pod drogą w zasobie
  165/1 0,0060 Pod drogą w zasobie
  173/1 0,0058 Pod drogą w zasobie
  175/5 0,0028 Pod drogą w zasobie
  175/7 0,0033 Pod drogą w zasobie
  177/1 0,0031 Pod drogą w zasobie
  179/1 0,0033 Pod drogą w zasobie
  182/10 0,0100 Pod drogą w zasobie
  182/6 0,0037 Pod drogą w zasobie
  182/8 0,0023 Pod drogą w zasobie
  190/1 0,0084 Pod drogą w zasobie
  192/1 0,0081 Pod drogą w zasobie
  194/1 0,0090 Pod drogą w zasobie
  196/1 0,0120 Pod drogą w zasobie
  198/1 0,0094 Pod drogą w zasobie
  200/1 0,0130 Pod drogą w zasobie
  202/1 0,0132 Pod drogą w zasobie
  204/1 0,0090 Pod drogą w zasobie
  206/1 0,0112 Pod drogą w zasobie
  208/1 0,0061 Pod drogą w zasobie
  210/2 0,0101 Pod drogą w zasobie
  431/3 0,0060 Pod drogą w zasobie
  428/3 0,0017 Pod drogą w zasobie
  442/1 0,0031 Pod drogą w zasobie
  431/5 0,0025 Pod drogą w zasobie
  432/1 0,0114 Pod drogą w zasobie
  437/1 0,0055 Pod drogą w zasobie
  56/7 0,0248 Pod drogą w zasobie
  56/9 0,0079 Pod drogą w zasobie
  210/4 0,0218 Pod drogą w zasobie
  210/6 0,0016 Pod drogą w zasobie
  212/7 0,0028 Pod drogą w zasobie
  212/8 0,0791 Pod drogą w zasobie
  212/10 0,0043 Pod drogą w zasobie
  56/11 0,0024 Pod drogą w zasobie
  59/9 0,0155 Pod drogą w zasobie
  59/7 0,0270 Pod drogą w zasobie
  215/1 0,0258 Pod drogą w zasobie
  216/1 0,1658 Pod drogą w zasobie
  72 0,3400 Pod drogą w zasobie
  260 1,0700 Pod drogą w zasobie
  175/1 0,0048 Pod drogą w zasobie
  4. Zalezianka 1000/4 0,4123 Pod drogą w zasobie
  1001/1 0,4889 Pod drogą w zasobie
  1002/3 0,0059 Pod drogą w zasobie
  1002/5 0,4590 Pod drogą w zasobie


  B. dopisanie w pozycji VI. - Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości- punktu C o treści.
  W roku 2013 przewiduje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:
  • sprzedaż nieruchomości zabudowanych – jedna nieruchomość;
  • sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod rzemiosło, usługi i pod inwestycje – nie planuje się;
  • sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych w części pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe oraz w części pod użytkowanie rolnicze bez prawa zabudowy – dwie nieruchomości;

  § 2
  Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Technicznemu .
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przygotowała : M. Moćko


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1010
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 701 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna