A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 marca 2013 roku

  w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Łączna w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

  Zarządzenie Nr 11/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25 marca 2013 roku


  w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Łączna
  w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.


  Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) , oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  § 1 Ustala się wykaz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:
  - bilansu,
  - rachunku zysków i strat,
  - zestawienia zmian w funduszu jednostki.
  Wykaz jednostek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2 Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łączna do prowadzenia ewidencji księgowej wzajemnych wyłączeń: należności i zobowiązań, przychodów
  i rozchodów oraz funduszu jednostki.
  Na koncie pozabilansowym 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami” ewidencja powinna zawierać :
  1. nazwę kontrahenta z wykazu jednostek,
  2. rodzaj należności/ zobowiązania,
  3. rodzaj przychodu/kosztu,
  4. wykaz wzajemnych operacji dotyczących funduszu.

  § 3 Ustala się wzory dokumentów składanych do Urzędu Gminy Łączna wraz ze sprawozdaniem finansowym.:
  1. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu – Załącznik Nr 2,
  2. Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat – Załącznik Nr 3,
  3. Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki – Załącznik Nr 4.

  § 4 Pracownicy Wydziału Finansowego Urzędu Gminy w Łącznej sprawdzają przedłożone sprawozdania oraz arkusze wyłączeń i sporządzają łączne sprawozdanie finansowe po dokonaniu wzajemnych wyłączeń.

  § 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łączna.

  § 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 11/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25.03.2013r.
  Wykaz jednostek organizacyjnych i samorządowych zakładów
  budżetowych Gminy Łączna

  L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Forma organizacyjna I- jednostka budżetowa II - zakład budżetowy
  1. Urząd Gminy Łączna I
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej I
  3. Zespół Szkół w Goździe I
  4. Zespół Szkół w Łącznej I
  5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej II
  Załącznik Nr 2
  do Zarządzenia Nr 11/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25.03.2013r.  Tabela 1. Zobowiązania w zł.

  L.p. Nazwa i adres jednostki Tytuł zobowiązań Symbol konta syntetycznego Kwota Pozycja bilansu


  Tabela . Należności w zł.

  L.p. Nazwa i adres jednostki Tytuł należności Symbol konta syntetycznego Kwota Pozycja bilansu


  Załącznik Nr 3
  do Zarządzenia Nr 11/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25.03.2013r.  Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty w zł

  L.p. Nazwa i adres jednostki Nazwa kosztu Kwota Konto księgowe na którym ujęto koszt Pozycja rachunku zysków i strat


  Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody w zł

  L.p. Nazwa i adres jednostki Nazwa przychodu Kwota Konto księgowe na którym ujęto przychód Pozycja rachunku zysków i strat
  Kwota przychodów i kosztów zostanie wyłączona przez Wójta Gminy Łączna w łącznym
  rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

  Załącznik Nr 4
  do Zarządzenia Nr 11/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25.03.2013r.  Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - fundusz jednostki

  L.p. Nazwa i adres jednostki Nr i nazwa dokumentu Kwota Konto księgowe na którym ujęto operacje gospodarczą Pozycja zestawienia zmian w funduszu


  Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - fundusz jednostki

  L.p. Nazwa i adres jednostki Nr i nazwa dokumentu Kwota Konto księgowe na którym ujęto operacje gospodarczą Pozycja zestawienia zmian w funduszu
  Przekazanie nieodpłatnie środków trwałych - operacja gospodarcza nie ma wpływu na
  fundusz ( nie ujmuje się w łącznym zestawieniu zmian funduszu).

  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1019
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 618 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna