A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 14 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 maja 2013 r.

  Zarządzenie Nr 14 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na 2013 rok zgodnie z załącznikiem § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 14 / 2013 z dnia 17.05.2013 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2013 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 900,00 1 900,00 71095 Pozostała działalność 1 900,00 1 900,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 900,00 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 000,00 6 000,00 75023 Urzędy gmin 6 000,00 6 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100,00 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000,00 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 200,00 3 200,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 200,00 3 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 200,00 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4410 Podróże słuzbowe krajowe 3 200,00 Razem przenienienia 21 200,00 21 200,00


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1027
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna