A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 czerwca 2013r.

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  ZARZĄDZENIE NR 17/2013

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 czerwca 2013r.

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej


  Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 200r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z póż. Zmianami) oraz zgodnie z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje :

  § 1.

  Powierzam Panu Tomaszowi Michta pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na okres od 05 czerwca 2013r. do 04 września 2013r., za zgodą Pana Tomasza Michty

  § 2.

  Na czas powierzenia pełnienia obowiązków jak w § 1 ustalam wynagrodzenie w stosunku miesięcznym w kwocie :
  - stawka wynagrodzenia zasadniczego 2.662,00 zł
  - dodatek za wysługę lat 15 % 399,30 zł
  - dodatek funkcyjny 440,00 zł

  § 3.

  Ustalam zakres obowiązków służbowych jak dotychczas obowiązujący na tym stanowisku wg statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

  § 4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  (pieczęć i nagłówek pracodawcy) Łączna, dn. 31 lipca 2013r.

  (REGON)

  ŚWIADECTWO PRACY

  1. Stwierdza się, że Tomasz Marcin MICHTA
  imiona rodziców Tadeusz , Maria
  urodzony 14.09.1978r. w Kielcach był zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej, w okresie od 05.06.2013r. do 31.07.2013 roku
  w wymiarze: pełny wymiar czasu pracy

  2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę: p.o. Kierownika Zakładu

  3. Stosunek pracy ustał w wyniku: zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - przez oświadczenie pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

  4. W okresie zatrudnienia pracownik:
  a) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze- 4 dni
  b) korzystał z urlopu bezpłatnego - nie
  c) wykorzystał urlop wychowawczy – nie dotyczy,
  d) był niezdolny do pracy przez okres : 0 dni
  (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podst. art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
  e) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy – 0 dni,
  f) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy - nie dotyczy,
  g) odbył służbę wojskową w okresie - nie dotyczy,
  h) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - nie dotyczy,
  i) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy – nie dotyczy,
  j)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, względnie przy ustalaniu prawa
  do emerytury lub renty)
  5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia – wynagrodzenie wolne od zajęć komorniczych,
  6. Informacje uzupełniające:  ...........................................................................
  (pieczęć i podpis pracodawcy, osoby reprezentującej
  pracodawcę lub upoważnionej do składania
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)
  POUCZENIE

  Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Skarżysku Kamiennej.  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1031
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 565 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna