A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.


  Uchwała Nr XXVI/195/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 lutego 2013 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  §1
  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej
  w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 136 o pow. 0,1500 ha,
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.
  Zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Podłazie - działki nr 136, gmina Łączna w drodze przetargu spowoduje ich zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz poprawi sytuację finansową gminy.


  Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi:

  - Gózd: dz.143 o pow. 0,2700 ha, własność na podstawie KW 13363

  - Zalezianka: dz.136 o pow. 1,8700 ha, własność na podstawie KW 9749

  - Zalezianka: dz.212/4 o pow. 0,6300 ha, własność na podstawie KW 19867

  - Podłazie: dz.136 o pow. 0,1500 ha, własność na podstawie KW 12619

  - Podłazie: dz.38 o pow. 0,3200 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

  - Podłazie: dz.123 o pow. 0,5400 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

  - Podłazie: dz.212 o pow. 1,0300 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011


  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa na terenie Gminy Łączna, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Gminy Łączna.  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1419
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 821 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna