A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.

  ZARZĄDZENIE NR 23/2013

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 czerwca 2013r.

  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.


  Na podstawie art. 36a ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje :


  § 1.

  Powierzam Panu mgr Maciejowi Mądzik stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej na okres od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2018r..


  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Łączna, dn. 26 czerwca 2013r.
  E.4424.01.2013  Pan
  Maciej Mądzik
  Dyrektor
  Zespołu Szkół w Łącznej
  Na podstawie art. 36a ust.1 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.), w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r.


  p o w i e r z a m


  Panu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej na okres

  od 1 września 2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

  Obowiązki i uprawnienia Pana określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  W czasie pełnienia w/w funkcji będzie Pan otrzymywał dodatek funkcyjny określony odrębnym dokumentem.
  Do wiadomości :
  1. Zespół Szkół w Łącznej
  2. a/a
  Łączna, dn. 26 czerwca 2013r.
  E.4424.01.2013
  Pan Maciej Mądzik
  Dyrektor
  Zespołu Szkół w Łącznej
  Na podstawie art.30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm ), § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXII/41/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna – z dniem 1 września 2013 roku

  u s t a l a m


  Panu dodatek funkcyjny w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc zł ) w stosunku miesięcznym.  Do wiadomości :
  - Zespół Szkół w Łącznej
  - a/a
  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1446
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 504 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna