A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 24 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 lipca 2013 r.

  Zarządzenie Nr 24 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na 2013 rok zgodnie z załącznikiem § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 24 / 2013 z dnia 1.07.2013 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2013 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 5 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 700,00 700,00 45011 Urzędy wojewódzkie 700,00 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 850,00 850,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 850,00 850,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 850,00 850,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 81 922,00 81 922,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 922,00 81 922,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 922,00 81 922,00 3240 Stypendia dla uczniów 81 922,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 81 922,00 Razem przenienienia 88 972,00 88 972,00


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1448
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 531 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna