A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZADZENIE Nr 3/2014 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 stycznia 2014r.

  w sprawie zmian w Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

  ZARZADZENIE Nr 3/2014
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 stycznia 2014r.

  w sprawie zmian w Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007r. Nr 89 poz. 590 z póżn. zm. ) zarządzam, co następuje:  § 1
  1. W Zarządzeniu Nr 37/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego wprowadza się następujące zmiany:

  a) w § 1 zmienia się obsadę kierowniczą Gminnego Zespołu – niżej wymienione funkcje pełnią:

  Szef Zespołu – Wójt Gminy Łączna
  Zastępca Szefa Zespołu – Sekretarz Gminy Łączna

  b) aktualizuje się imienny skład Gminnego Zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 2 , któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do nin. zarządzenia.

  c) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „Posiedzenie Gminnego Zespołu zwołuje jego Szef, a w razie jego nieobecności
  Zastępca Szefa, nie rzadziej jednak niż raz na rok oraz w zależności od potrzeb.

  2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają w mocy.


  § 2.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1057
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 536 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna