A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 12 I 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 kwietnia 2013 r.

  w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  •. -4
  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  Zarządzenie Nr 12 I 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 kwietnia 2013 r.
  w sprawie: przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:
  9 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2013 rok zgodnie z załącznikiem
  9 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  lNY
  mgr Im. Romuald Kawaliński

  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 12/2013 z dnia
  15.04.2013 r.
  Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa ~ Treść Zwiekszenia Zmnieiszenia
  600 TRANSPORTIŁACZNOŚĆ 1 600,00 1600,00
  60016 Drogi publiczne gminne 1 600,00 1600,00
  WYdatki związane z realizacją statutowych zadań 1600,00 1 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  4440 socjalnych 1600,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5000,00 5000,00
  70005 Gospodarka Clruntami i nieruchomościami 5000,00 5000,00
  Wydatki zwi, zane z realizacia statutowych zadań 5000,00 5000,00
  4260 Zakuo energii 5000,00
  4300 Zakup usłu~ pozostałych 5000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4000,00 4000,00
  75023 Urzędy gmin 2000,00 2000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2000,00 2000,00
  4300 Zakup usłuq pozostałych 2000,00
  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
  4440 socjalnych 2000,00
  75095 Pozostała działalność 2000,00 2000,00
  Wydatki zwiazane z realizacią statutowych zadań 2000,00 2000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00
  4300 Zakup usłuq pozostałych 2000,00
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
  754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 300,00 300,00
  Wydatki związane z realizacia statutowych zadań 300,00 300,00
  4280 Zakup usłuq zdrowotnych 300,00
  Opłaty z tytułu zakupu usług
  telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej
  4370 publicznej sieci telefonicznej 300,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 100,00 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 100,00
  Wydatki zwia zane z realizacją statutowych zadań 100,00 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 100,00
  Odpis na zakładowy fundusz swiadczeń
  4440 socjalnych 100,00
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  900 ŚRODOWISKA 5000,00 5000,00
  90002 Gospodarka odpadami 5000,00 5000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5000,00 5000,00
  4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 5000,00
  4300 Zakup usłuq pozostałych 5000,00
  Razem przenienienia 16000,00 16000,00
  WÓ-rl1f1IINY
  tIIW' Im. ~JKOIIJaljllskl
  J


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1249
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 437 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna