A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 29/ 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2013 r.

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA Zarządzenie Nr 29/ 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 19 sierpnia 2013 r.
  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:
  9 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 r.
  1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.
  9 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  lNY
  .,
  . ':~

  ZałącznikNr 1doZarządzenia
  WójtaGminyŁączna
  Nr29/2013z dnia
  D.C) erb 19.08.2013r. \ £.J ')
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa ~ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  758 ROZNE ROLlCZENIA 39000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 39000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39000,00
  4810 Rezerwy 39000,00
  801 OSWIATA I WYCHOWANIE 7000,00 7000,00
  80110 Gimnazja 7000,00 7000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7000,00 7000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00
  4270 Zakup usług remontowych 7000,00
  GOSPODARKA KOMUNALNA I
  900 OCHRONA ŚRODOWISKA 39000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20000,00
  4300 Zakup usług pozostaych 20000,00
  90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 15000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15000,00
  4260 Zakup energii 15000,00
  90095 Pozostała działalność 4000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4000,00
  4300 Zakup usług pozostaych 4000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4000,00 4000,00
  92695 Pozostała działalność 4000,00 4000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4000,00 4000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00
  4300 Zakup usług pozostaych 4000,00
  Ogółem wydatki 50000,00 50000,00
  lNY
  llWaltńskt


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1258
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 620 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna