A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompe

  Zarządzenie nr 33/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie umowy
  nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. podpisanej pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego:

  zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Powołuję Komisję Rekrutacyjną do projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  w składzie:

  Dla Szkoły Podstawowej w Goździe:
  1. Urszula Wilkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej, przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
  2. Monika Goliat – koordynator Projektu, sekretarz Komisji
  3. Maciej Mądzik członek Komisji

  Dla Szkoły Podstawowej w Łącznej
  1. Agnieszka Łutczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej, przewodniczący Komisji
  2. Monika Goliat – koordynator Projektu, sekretarz Komisji
  3. Maciej Mądzik członek Komisji
  Dla Gimnazjum w Łącznej:
  1. Maciej Mądzik – dyrektor Gimnazjum, przewodniczący Komisji
  2. Monika Goliat – koordynator Projektu, sekretarz Komisji
  3. Agnieszka Łutczyk -członek Komisji

  § 2.
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Komisji Rekrutacyjnej.
  2. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyjętym osobnym zarządzeniem.
  3. Komisję Rekrutacyjną powołuje się na cały okres realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans w Gminie Łączna.

  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Uzasadnienie
  do Zarządzenia Nr 33/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  Okres programowania 2007 – 2013 otwiera przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe możliwości w zakresie aplikowania o fundusze pomocowe. Gmina Łączna z tej szansy ko-rzysta i dlatego też w celu sprawnej realizacji procesu rekrutacji do projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-racyjnego Kapitał Ludzki konieczne jest powołanie Komisji Rekrutacyjnej, która będzie odpowie-dzialna za przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów/uczennic do poszczególnych zajęć do-datkowych planowanych do realizacji w ramach projektu.  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1309
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 474 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna