A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 września 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 września 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 44 /2013 z dnia 16.09.2013 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 000,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 000,00 5 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostaych 10 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 1 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 1 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 100,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 758 RÓŻNE ROLICZENIA 28 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 28 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 000,00 4810 Rezerwy 28 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 000,00 8 000,00 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 8 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 800,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 80104 Przedszkola 2 200,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 540,00 5 540,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 540,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540,00 3110 Świadczenia społeczne 5 540,00 85295 Pozostała działalność 5 540,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540,00 3110 Świadczenia społeczne 5 540,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 700,00 700,00 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 8 700,00 700,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 700,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostaych 3 700,00 Ogółem wydatki 48 740,00 48 740,00


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1344
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 559 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna