A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 47 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 września 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  Zarządzenie Nr 47 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25 września 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 43 356 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 013 271 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 43 356 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 468 271 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2013
  z dnia 25.09.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 636,00 0,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 761,00
  80104 Przedszkola 25 875,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 875,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 720,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 720,00
  2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 12 720,00
  Ogółem dochody 43 356,00 0,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 43 356,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2013
  z dnia 25.09.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 2 000,00
  75023 Urzędy gmin 2 000,00 2 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00
  4170 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 500,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700,00 700,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00 700,00
  4270 Zakup usług remontowych 700,00
  4430 Różne opłaty i składki 700,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 936,00 1 300,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 761,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 761,00
  80104 Przedszkola 25 875,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 875,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 875,00
  80110 Gimnazja 1 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00
  80195 Pozostała działalność 1 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 720,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 720,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 720,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 720,00
  Ogółem wydatki 47 356,00 4 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 43 356,00  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1425
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 610 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  Rejestr zmian:
  2014-01-29
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna