A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 września 2013r.

  w sprawie udziału Urzędu Gminy Łączna w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego.

  ZARZĄDZENIE Nr 48/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 września 2013r.
  w sprawie udziału Urzędu Gminy Łączna w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg
  informacji w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z dnia 11 marca 2013r., poz. 594 ), art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 12 Zarządzenia nr 62/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych zarządzam, co następuje:  § 1.
  1. W dniu 31 października 2013r. w godzinach 7.00-15.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki trening doskonalący obieg informacji w systemie zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia awarii systemu elektroenergetycznego na obszarze województwa świętokrzyskiego, zwany dalej treningiem, z udziałem podmiotów, o których mowa w § 3 Zarządzenia nr 62/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2013r.

  2. Celem treningu jest sprawdzenie mechanizmów i procedur współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego procesie minimalizacji skutków awarii o znacznych rozmiarach systemu elektroenergetycznego spowodowanej ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

  § 2.
  Do udziału w treningu wyznaczam:
  1) członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie:
  - Sekretarza Gminy do spraw bieżącego funkcjonowania urzędu – kierownika treningu,
  - pracownika prowadzącego sprawy obronne,
  - pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  2) obsadę Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy.
  § 3.
  Zespół, o którym mowa w § 2 pkt 1, opracuje dokumentację przygotowawczą do treningu według wskazań określonych w Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia treningu dla podmiotów ćwiczących.
  § 4.
  Podczas treningu zastosowanie mają procedury opisane w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.


  § 5.
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.
  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1426
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 552 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna