A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 53 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 października 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.  Zarządzenie Nr 53 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 października 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 12.360,89 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 039 845,89 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12.360,89 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 494 845,89 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 53/2013
  z dnia 21.10.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  010 POMOC SPOŁECZNA 10 280,89
  01095 Pozostała działalność 10 280,89
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 280,89
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 080,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 080,00
  2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na trealizację zadań bieżących gmi n z zakresu edukacyjnwej opieki wychowawczej finansowanych w całóści przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 080,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 12 360,89
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 53/2013
  z dnia 21.10.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 780,89 1 500,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
  01095 Pozostała działalność 10 280,89 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 280,89 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201,59
  4430 Różne opłaty i składki 10 079,30 1 500,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 160,00 160,00
  71035 Cmentarze 160,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160,00
  4300 Zakup usług pozostałych 160,00
  71095 Pozostała działalność 160,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160,00
  4300 Zakup usług pozostałych 160,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 6 359,00 6 359,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5 291,00 5 291,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 291,00 4 891,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 791,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 71,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
  4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 120,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00
  85295 Pozostała działalność 1 068,00 1 068,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 1 068,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 068,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 068,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 668,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 080,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 080,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 080,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 080,00
  Ogółem wydatki 20 219,89 7 859,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 12 360,89
  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1346
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 438 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna