A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 59 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 13 listopada 2013 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  Zarządzenie Nr 59 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na 2013 rok zgodnie z załącznikiem § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 59 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2013 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00 3 000,00 75023 Urzędy gmin 3 000,00 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200,00 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200,00 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 200,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 200,00 1 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200,00 1 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 000,00 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 000,00 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Razem przenienienia 7 400,00 7 400,00


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1358
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna