A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 62 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  Zarządzenie Nr 62 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 62 /2013 z dnia 20.12.2013 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 820,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 350,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 75023 Urzędy gmin 1 170,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 120,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 4260 Zakup energii 420,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 75095 Pozostała działalność 300,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 758 RÓŻNE ROLICZENIA 2 220,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 220,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 220,00 4810 Rezerwy 2 220,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 600,00 50 600,00 80101 Szkoły podstawowe 39 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 600,00 1 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracxy 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 80110 Gimnazja 39 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 80195 Pozostała działalność 10 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 020,00 1 020,00 85395 Pozostała działalność 1 020,00 1 020,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 020,00 1 020,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00 200,00 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 90095 Pozostała działalność 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Ogółem wydatki 54 140,00 54 140,00


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1402
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 780 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna