A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zlikwidowanie aglomeracji Łączna i utworzenie nowej aglomeracji Łączna.

  UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2014r.


  w sprawie wyrażenia zgody na zlikwidowanie aglomeracji Łączna
  i utworzenie nowej aglomeracji Łączna.

  Na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz w związku z treścią art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
  ( Dz.U. z 2012r. poz 145 ze zm.) uchwala się, co następuje:


  § 1.

  1. Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na likwidację aglomeracji Łączna
  wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego
  Nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005r. ( Dz. Urz. Wojewody Świętokrzyskiego
  Nr 71 poz. 953), zmienionym rozporządzeniem
  Wojewody Świętokrzyskiego Nr 47/2005 z dnia 21 czerwca 2005
  Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005r . Nr 133 poz. 1666.
  2. Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na utworzenie przez Sejmik
  Województwa Świętokrzyskiego nowej aglomeracji Łączna.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  W poprzednim projekcje planu aglomeracji powyżej 2000RLM
  z 2005r. Gmina Łączna była podzielona na dwie części drogą krajową
  E-7. W kwietniu 2011r. wybudowano nową drogę ekspresową dwujezdniową S-7, która podzieliła naszą Gminę na kolejne dwie części.
  Ponadto wybudowano wzdłuż S-7 drogi serwisowe oraz dojazdowe
  do pól uprawnych.
  Wymienione wyżej inwestycje drogowe spowodowały obowiązek zmiany planów zagospodarowania przestrzennego co wymusza również zmiany w przebiegu sieci kanalizacyjnej jak również umiejscowienie oczyszczalni ścieków określonych w tym planie. Zmiany wymagają czasu a to uniemożliwia wykonanie w całości założeń aglomeracji wyznaczonej
  przez Wojewodę Świętokrzyskiego Rozporządzeniem nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005r.
  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1422
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 564 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna