A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXII/ 2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 26 września 2013r.

  Protokół Nr XXXII/ 2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 26 września 2013r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 16,00 - 18,10

  Ad. 1
  Dnia 26 września 2013 roku odbyło się kolejne XXXII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady na wstępie poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy. Przewodniczący Rady odczytał wniosek.
  Pilna konieczność zwołania posiedzenia Rady Gminy podyktowana była potrzebą podjęcia chwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej. Wspomniana inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi w miejscowości Występa do zrealizowania i sfinansowania w 2014 roku na podstawie wniosku Powiatu Skarżyskiego złożonego jeszcze w 2013 roku, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
  Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Starosta Skarżyski p. Michał Jędrys,
  - Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za drogi p. Stanisław Dymarczyk,
  -Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  -Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik ,
  - kilku sołtysów

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecna radna Jolanta Żaczek - usprawiedliwiona.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Łukasza Dąbka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie stanowiska Rady Gminy do Senatu RP, dotyczącego zaliczenia drogi gminnej tj. starodroża E-7 do kategorii drogi wojewódzkiej, zgodnie z projektem zmiany ustawy o drogach publicznych.


  Będzie to prośba o wypracowanie i przegłosowanie jednolitego stanowiska Rady Gminy Łączna do Senatu RP, o zaakceptowanie projektu zmiany ustawy o drogach .
  Pan Wójt zaproponował wprowadzenie tego punktu w punkcie 7 za przyjęciem uchwały.
  Bardziej szczegółowo temat zostanie przedstawiony w tym punkcie.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem wniosku Wójta Gminy w p. 7 , a punkt 7. „Zamknięcie obrad” stanie się punktem 8.
  Wniosek został przyjęty jednogłośnie (za- 14 radnych /14 obecnych)
  Innych wniosków nie zgłoszono . Porządek obrad stał się obowiązujący i tak:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Pytania , wnioski, postulaty.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  6. Podjęcie uchwały :
  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na
  realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej.
  7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie apelu do Senatu RP o zaliczenie drogi gminnej tj. starodroża E-7 do kategorii drogi wojewódzkiej, zgodnie z projektem zmiany ustawy o drogach publicznych.
  8. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4
  Przewodniczący Rady na wstępie oddał głos gościowi czyli Staroście Powiatu.
  Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Michał Jędrys - na wstępie poinformował, że z propozycją inwestycji w Występie wyszedł Wójt Gminy Łączna po wcześniejszych rozmowach w Starostwie.
  Pan Starosta w skrócie przypomniał jakie inwestycje zostały wykonane w Gminie Łączna w obecnej kadencji i obiecał, że w przyszłym roku zostanie wykonany łącznik Zagórze-Zaskale.
  Obecnie istnieje możliwość skorzystania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek , z czego Powiat chce złożyć wnioski na dwie inwestycje tj:
  1/ przebudowę ulicy Metalowców w Skarżysku-Kamiennej
  2/ przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa.
  Złożenie wniosków na powyższe inwestycje zasadne jest z powodu:
  - posiadamy dokumentację na te inwestycje
  - wyrażenie woli współinansowania przez drugi samorząd, co umożliwi wyższą punktację wniosku.
  Wniosek zostanie złożony i mam nadzieję, że zostanie wysoko oceniony.
  Projekt wstępnie szacujemy na 1 300 000,- zł.
  Proszę Radę Gminy o podjęcie tej decyzji ponieważ droga ta wymaga przebudowy. Będzie to kompleksowa przebudowa w nowej technologii, z podbudową, z nową nakładką asfaltową.
  Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję na ten temat.
  Radny Wisowaty - zapytał czy kwota 1 300 000 zł zapewni cały odcinek drogi powiatowej Występa.
  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - to jest kwota na odcinek , na który jest projekt czyli ok. 800 m.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - udzielił wyjaśnienia. Istnieje projekt odcinka drogi od skrzyżowania dróg Wystepa-Zalezianka-Belno o długości ok.800 m. Pozostanie do zaprojektowania i wykonania dalszy odcinek do drogi dojazdowej w kierunku Barczy.
  Dodatkową motywacją do budowania tej drogi jest fakt, że droga ta wpisuje się w pewien układ komunikacyjny istniejących już dróg .
  Radny Wykrota - co to za droga jeśli będzie tylko pół drogi a poza tym co mamy powiedzieć tym ludziom, którzy jeszcze nigdy nie mieli drogi asfaltowej, chodzi mi o drogi gminne. Czy będziemy w stanie zabezpieczyć w budżecie przyszłego roku taką samą kwotę 330 000 zł na drogi gminne.
  Wójt Gminy - w tym roku wykonane zostały dwa projekty dróg gminnych, są pozwolenia na budowę i w ciągu dwóch lat powinny być wybudowane.
  Drogi powiatowe stanowią zasadniczy szkielet komunikacyjny w gminie. Nie jestem przeciwny budowie dróg gminnych ale decydują o tym pieniądze. Trzeba budować i drogi powiatowe i drogi gminne. Jeśli dziś Starostwo Powiatowe nie złoży wniosku do programu „schetynówek” , to kiedyś musimy te drogę wykonać wspólnie z powiatem lub sam powiat. Trzeba wiedzieć, że w następnych okresach programowania nie będzie pieniędzy zewnętrznych na drogi. Dziś nie rozpatrujemy budżetu gminy na rok przyszły tylko zastanawiamy się nad jedną konkretną inwestycją. Po przetargu może się okazać, że kwota ta jest mniejsza niż 330 000 zł.
  Radny Kątny - na jednej z sesji rady gminy padły słowa, że nie będziemy dofinansowywać budowy dróg powiatowych . Dziś stawiani jesteśmy pod ścianą i musimy podjąć decyzję. Skąd weźmiemy 330 000,- zł, czy nas stać na to.
  Starosta Powiatu p. Michał Jędrys - wnioski do programu „Schetynówki” składa się do 30 września br. Kończą się środki zewnętrzne na budowę dróg. Droga Występa tak do końca nie spełnia wymogów drogi powiatowej a poza tym służy w zasadzie mieszkańcom gminy Łączna a nie powiatu. Liczę, że uda nam się wybudować te drogę po przetargu za pieniądze mniejsze niż zakładamy. Wszystkie inwestycje do tej pory współfinansowaliśmy wspólnie powiat i gmina po 50%. Proszę o współfinansowanie budowy tej drogi , ponieważ jest to okazja aby wybudować ją za mniejsze pieniądze a taka okazja może się nie powtórzyć. Takich inwestycji, które mogłyby być dofinansowane ze schetynówek w powiecie jest kilka ale wybraliśmy właśnie drogę Występa.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - przy rozpatrywaniu wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych najwyżej punktowana jest współpraca dwóch samorządów. Program ten kończy się w 2015 roku. Jest to szczęście dla gminy Łączna, że wybór padł na drogę Występa. Połowa drogi to dlatego, że na połowę drogi jest projekt a poza tym druga połowa drogi jest w lepszym stanie.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - powiedzieliśmy kiedyś, że koniec z dofinansowaniem dróg powiatowych. Powinniśmy myśleć o drogach gminnych. Powiat tylko obiecuje a nic nie robi. Nawet dziur w drogach nie potrafi załatać. Takie Starostwo nie powinno istnieć.
  Radny Wykrota - zapytał co będzie robione i za ile na łączniku Zagórze-Zaskale.
  Starosta Powiatu p. Jedrys - na początku przyszłego roku droga ta zostanie wyremontowana, bo środki na tę inwestycję są już zabezpieczone w budżecie ( z ulicy Pięknej w Skarżysku). Będzie tam zrobione korytowanie, podbudowa i nawierzchnia asfaltowa.
  Natomiast droga Występa może uzyskać dofinansowanie z zewnątrz pod warunkiem współfinansowania dwóch samorządów. Proszę wziąć pod uwagę, że powiat to nie tylko gmina Łączna. Decyzja należy do Państwa Radnych.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - Na drogach są robione różnego rodzaju remonty na wniosek radnych czy Wójta Gminy. Ostatnio na Klonowie wykonywane były remonty cząstkowe drogi. Jesteśmy w stanie dokładnie opisać ile w danym roku i jakich prac remontowych wykonano na drogach Gminy Łączna. Ocenę Wiceprzewodniczącego Rady Bogdana Pająka przyjmuję jako jego własną subiektywną ocenę. Jeśli tej drogi nie przebudujemy teraz, to nie wiem kiedy ją zrobimy.
  Radna Chudzik - odniosła się do remontu drogi Klonów stwierdzając, że uzupełnienie kilku ubytków z kilkuset , to nie można nazwać remontem. Na ostrym zakręcie w pobliżu szkoły jest tragicznie, a przecież jeździ tamtędy autobus szkolny. Droga powiatowa w kierunku lasu już się kruszy, ja uważam, że remontu nie było.
  Pan Dymarczyk - aby było dobrze na tej drodze należy ją przebudować podobnie jak na Występie , ale takiej przebudowy wymagają tez inne drogi.
  Sołtys Występy p. Bracha - przypomniał, że od 7 lat na Występie nie było nic robione. Cała droga się kruszy i sypie tak, że nie ma już co łatać . Drogi gminne są ważne ale większość dróg w gminie to są drogi powiatowe (ok. 80 %). Jeśli nie będziemy ich remontować to znaczy , że nie będziemy poprawiać stanu 80 % dróg w gminie.
  Wójt Gminy - wyjaśnił sprawy remontów dróg. Łatwo jest krytykować , że ktoś lub coś zrobił źle. Czasami remont robimy tak, jak pozwalają na to środki a nie tak jak chcielibyśmy. Mówienie, że ktoś nie robi nic jest zbyt powierzchowne. Nie da się wszystkiego zrobić w krótkim czasie. Moja ocena współpracy z Powiatem jest pozytywna. Zawsze będzie sytuacja , że będziemy mieć niedosyt. Godzenie interesów jest trudne. Cieszy mnie fakt , że pewien odcinek drogi, łącznik Zagórze-Zaskale Powiat chce wykonać sam. Gmina też chciałaby utrzymywać drogi gminne w najlepszym stanie a nie zawsze nam się to udaje. Czasami pojawiają się okazje. W sprawie drogi Występa jestem przekonany, że jest to okazja na pozyskanie dodatkowych środków.
  Radny Wykrota - zapytał czy w projekcie budżetu na przyszły rok zostanie wprowadzone 330 tys. zł na drogi gminne.
  Wójt Gminy - projekt budżetu będzie z Radą Gminy konsultowany i ostateczna decyzja należy do Rady Gminy. Ja jestem organem wykonawczym i tylko daję projekt budżetu. Dwa projekty dróg gminnych zostały wykonane. Będzie dylemat bo każde z sołectw będzie chciało aby u niego zrealizować inwestycję. Zajamnie i Klonów Budy to prawie po 2 km dróg. Żadnej z tych dróg za te pieniądze nie jesteśmy w stanie wykonać. Sprawa dróg gminnych jest sprawą otwartą.
  Radny Litwiński - uważał, że jeśli nadarza się okazja pozyskać środki to zagłosujemy, ale radnym chodziło o formę przekazu przez Pana Wójta.
  Starosta Powiatu - poinformował radnych, że sugestie radnych powiatowych co do Schetynówek były zupełnie inne. Proponując drogę Występa działałem tylko z potrzeby wykonania tej drogi, bo staramy się wykonywać najpotrzebniejsze inwestycje.
  Dokładne wytyczne do programu schetynówki uzyskaliśmy dopiero w ub. tygodniu.
  Radny Wykrota - zapytał przedstawicieli Powiatu czy koparka będzie jeszcze ścinała pobocza w Podzagnanszczu.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - odpowiedział, że przed zimą pobocza zostaną ścięte.
  Starosta Powiatu - pochwalił, jak korzystnym zakupem okazała się koparka dla Zarządu Dróg. Dzięki tej koparce wykonanych zostało 3 x więcej zadań na terenie powiatu i koparka ciągle pracuje. Koszt pracy naszej koparki to ok. 50 zł/godz. łącznie z kierowcą.
  Radny Januchta - prosił wobec tego o ścięcie poboczy i wycięcie rowów na wzniesieniu w kierunku Zaskala.
  Radny Kątny - również prosił o prace koparki na drodze w Zagórzu.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - obiecał, że przez 1 tydzień czasu koparka z Powiatu będzie pracowała na terenie Gminy Łączna, a gdzie i jakie prace na drogach będzie wykonywała zdecyduje Urząd Gminy.
  Radna Molendowska-Cieloch - powiedziała, że zawsze głosowała za wszystkimi drogami, dlatego dziś prosi aby uszanować również jej inwestycję, choć to tylko połowa drogi Występa ale jest to bardzo zniszczony odcinek. Prosiła o przegłosowanie przebudowy tej drogi.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - prosił o odkrzaczenie i wyczyszczenie rowów przy drodze od Występy do Belna.
  Zgłosił również, że nie ma poboczy ani chodnika od węzła Zalezianka w kierunku Zalezianki, przez co ludzie zmuszeni są chodzić drogą co jest niebezpieczne.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - odniosła się do dróg w Klonowie.
  - podziękowała za załatanie 7 dziur ale 1 duża niebezpieczna dziura na rondzie została pozostawiona.
  - prosiła o wycięcie rowów przy drodze powiatowej, bo przez to droga niszczeje.
  - podziękowała za prace, które już zostały wykonane na rowach i prosiła o dalsze wykoszenie i odkrzaczenie rowów przy drodze powiatowej.
  - prosiła choć o pierwszy etap budowy drogi gminnej w Klonowie w przyszłym roku.
  Radna Chudzik - apelowała do Wójta Gminy aby w projekcie budżetu na przyszły rok umieścić środki na etapowanie dróg gminnych takich jak Klonów, Zajamnie itp.
  Radny Nyga - pytał czy będzie usytuowany przystanek przy drodze powiatowej Występa. Prosił o wycięcie drzewa w Jęgrznej koło leśniczówki, bo stanowi zagrożenie.
  Wójt Gminy - w sprawie przystanku, jak potwierdził Dyrektor ZDP Skarżysko, wiata będzie tam zlokalizowana.
  O wycinkę drzewa musi wystąpić Pan Starosta, ja nie jestem za tym aby to drzewo wycinać.
  Starosta Powiatu - dodał, że wycięcie drzewa to jest cała procedura administracyjna, na to musi być decyzja i do 15 października nie można wycinać drzew. Jeśli jest potrzeba i sens wycinki tego drzewa, to go wytniemy. Poza tym ustawa nakłada obowiązek, aby po wycięciu każdego drzewa dokonać nowych nasadzeń.
  Przewodniczący Rady p. Starz - zwrócił uwagę na funkcjonalność drogi powiatowej Występa po wykonaniu połowy drogi. Druga połowa drogi nie jest w lepszym stanie gdyż pod górkę nie mogą się minąć dwa samochody. Jak długo trzeba czekać na przebudowę drugiego odcinka tej drogi.
  Starosta Powiatu - aby wybudować dalszy odcinek drogi trzeba zrobić projekt i znaleźć środki.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6
  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej.
  Przewodniczący Rady p. Starz - poprosił radnych o przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej. W głosowaniu brało udział 13 radnych.
  Uchwała Nr XXXII/228/2013
  Rady Gminy Łączna z dn. 26.09.2013r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 13 radnych /13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Starosta Powiatu p. Jędrys - podziękował za przegłosowanie uchwały, wyrażając nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie do tej drogi.
  Przedstawiciele Powiatu podziękowali i wyszli z sali obrad.

  Ad. 7
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie apelu do Senatu RP o zaliczenie drogi gminnej tj. starodroża E-7 do kategorii drogi wojewódzkiej, zgodnie z projektem zmiany ustawy o drogach publicznych.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - dnia 13 września 2013r. Sejm przyjął zmianę ustawy o drogach publicznych. Ustawa reguluje kwestie związane ze zmianą kategorii odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej albo powiatowej w przypadku zastąpienia go nowo wybudowanym odcinkiem drogi. I tak, po wybudowaniu nowej drogi , starodroże drogi krajowej staje się drogą wojewódzką , starodroże drogi wojewódzkiej staje się drogą powiatową , starodroże drogi powiatowej staje się drogą gminną. Zmieniony zapis ustawy zupełnie zmienia status naszej drogi E-7.
  W świetle zapisów zmienionej ustawy rada gminy ma 90 dni na przekazanie drogi, w naszym przypadku drogi wojewódzkiej. Znowelizowana ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do zaakceptowania przez Senat RP. Z informacji jakie dziś uzyskałem, Senatorowie nie mają jednolitego stanowiska w tej sprawie, czyli może dojść do sytuacji, zawetowania ustawy przez Senat.
  W tym celu powstała inicjatywa stowarzyszenia Związku Gmin Polskich RP, aby gminy występowały do Senatu z prośbą o zaakceptowanie przez Senat znowelizowanej ustawy, ponieważ jest ona korzystna dla gmin.
  Prośba moja jest taka. Przygotuję jutro pismo z wystąpieniem do Senatu RP , że Rada Gminy przegłosowała stanowisko w którym prosi Senat RP o zaakceptowanie znowelizowanej przez Sejm ustawy.
  Proszę o przegłosowanie akceptacji takiego pisma.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wystosowaniem pisma do Senatu RP o przyjęcie przegłosowanych przez Sejm poprawek zapisu art. 10 ustawy o drogach publicznych.
  Wszyscy obecni radni poparli takie stanowisko w drodze głosowania (za- 13radnych/13 obecnych).

  O głos poprosiła sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska.
  Zapytała czy sołtysów w naszej gminie traktuje się w dwóch kategoriach. Sołtysi odbierali w Urzędzie Gminy kody kreskowe na worki z odpadami i powinni je doręczyć swoim mieszkańcom. Okazało się, że nie wszyscy sołtysi to robią, dlaczego więc jeden sołtys musi a drugi nie. Dlaczego tego nie robią wszyscy sołtysi. Postarajmy się o to aby wszyscy byli jednakowo traktowani.
  Radny Wykrota - jako sołtys Podzagnańszcza oburzony tłumaczył, że rozdał kody kreskowe jeden raz i drugi raz nosił nie będzie, bo ile razy ma to robić. Niech roznoszą Ci co wymyślili kody.
  Wójt Gminy - wyciszył sytuację na sali wyjaśniając. Drugie kody są uzupełnieniem kodów na śmieci segregowane. Pierwsze kody są również ważne. Wszystkich traktujemy jednakowo. Nigdy nie wydaję rozkazów tylko proszę sołtysów. Jest coś takiego jak poczucie odpowiedzialności za funkcję jaką się pełni. Mam prawo oczekiwać od wszystkich sołtysów , że jeśli poproszę sołtysa to zostanie to wykonane bo sołtysi są przedłużeniem urzędu gminy, ale jeśli sołtys nie będzie chciał czegoś wykonać to rozliczą go mieszkańcy. Sołtys jest to służba, jest to praca społeczna. Jeśli któryś z sołtysów nie wykona czegoś , to wyślemy pracownika i tak będziemy robić.
  Dodam, że jesteśmy jedną z pierwszych gmin województwa , która wprowadziła kody kreskowe i liczę na zrozumienie sołtysów. Moim celem nie było, nie jest i nie będzie wyróżnianie któregoś z sołtysów.
  Radny Litwiński - powiedział, że od 25 lat jest sołtysem, kody kreskowe pobrałem, jeszcze ich nie rozniosłem bo nie miałem czasu, ale rozniosę.

  Ad. 8
  Na tym zakończono posiedzenie Rady Gminy Łączna zwołane na wniosek Wójta Gminy.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne
  XXXII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Łukasz Dąbek
  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1454
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 693 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna