A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZĄDZENIE Nr. 5/2014 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 stycznia 2014 roku

  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2014 roku

  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  ZARZĄDZENIE Nr. 5/2014
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 stycznia 2014 roku
  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
  obronnych w gminie w 2014 roku
  Na podstawie art.18 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2012r. Nr 461); §1 ust.1
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 roku 2w sprawie ogólnych
  zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z
  2004 Nr 16,poz.152 ); §5 pkt 3 i § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
  stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego ( Dz.U.z 2004 roku Nr
  16,poz.150,Dz.U.z2005 roku Nr 92,poz.768, Dz.U.z 2007 roku Nr 106,poz.722); .§5
  ust.1 pkt 4,5,6,8, § 9 ust.1 pkt 3 lit.c i § 12,ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania
  zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy
  administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego ( Dz.U.z2004r.Nr197
  poz.1426) oraz zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2014 z dnia 07
  stycznia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
  w województwie świętokrzyskim w 2014 roku.
  zarządza się co następuje :
  § 1. Głównym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
  w gminie Łączna w roku 2014 będzie doskonalenie i zgrywanie elementów systemu
  obronnego gminy i utrzymanie go w gotowości zapewnienia sprawnego
  podejmowania działań we współdziałaniu z organem wojskowym, jednostkami
  zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi
  realizującymi zadania obronne w czasie pokoju podwyższania gotowości obronnej
  w oraz w czasie wojny .
  § 2 W związku z powyższym wprowadza się do użytku służbowego :
  1. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
  obronnych w gminie w 2014 roku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Formularz ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych
  Przygotowań Obronnych dla organów samorządu terytorialnego w województwie
  stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
  § 3. Plan zasadniczych przedsięwzięć z zakresie pozamilitarnych przygotowań
  obronnych w gminie w 2014 roku należy uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i
  Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do
  dnia 15 lutego 2014 roku ..
  § 4. Wypełnione arkusze ankiety na potrzeby Narodowego Kwestionariusza
  Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych dla organów samorządu terytorialnego
  województwa świętokrzyskiego należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa
  i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia
  31 stycznia 2014 roku.
  § 5.Koordynację,nadzór i wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1513
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 997 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna