A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Przetargi
 • 2014
 • Pytania i odpopwiedzi dot. przetargu nieograniczonego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu bud.)...

  Znak: T.7354.01.1.CM.2014


  W związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. tj z 2013 roku poz. 907 ze zm.), informuję że na zadanie:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”, gm. Łączna, wpłynęły następujące pytania;

  Pytanie 1
  Czy Zamawiający zgodnie z ustawą ( Prawo zamówień publicznych ) z dnia 29.01.2004 roku rozdział 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zmiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia.

  Pytanie 2
  Prosimy o wyjaśnienia SIWZ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna
  1. Opis techniczny do PB przewiduje przeprowadzenie próby szczelności;
  - w gruntach nawodnionych na infiltrację
  - w gruntach suchych na eksfiltrację
  W postanowieniach umowy zapisano w par. 15 zapisano wizualizację kanalizacji
  Wizualizacja pokazuje wszystkie mankamenty kanalizacji w tym szczelność.
  Pytanie
  Co przyjąć do wyceny, próby czy wizualizacje czy też obydwie czynności?
  2. W załączonych do SIWZ dokumentów brak jest danych i opracowania dla tłoczni P1 i P2
  Prosimy o uzupełnienie.
  3. Trasa kanalizacji przebiega w pasach drogowych, prosimy o informację;
  - które odcinki przebiegają w drogach, których zarządcy będą wymagać opłaty za zajęcie pasa drogowego?

  Odpowiedź na pytanie I
  Zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ - Wszystkie użyte nazwy handlowe firm wyrobów materiałów, określonych dostawców w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego, jakościowego oraz eksploatacyjnego. Dopuszcza się użycia materiałów, produktów i urządzeń równoważnych, których parametry techniczne nie odbiegają od zaprojektowanych i docelowo spełniają funkcję użytkową.

  Zastosowanie przepompowni suchej z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex nie jest technologicznie równoważne zastosowaniu tłoczni ścieków z separacją części stałych.
  Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

  Odpowiedź na pytanie II

  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał zarówno próby szczelności wymienione w dokumentacji jak i wizualizację (inspekcję kamerą TV). Protokoły oraz materiały video stanowić będą dokumenty odbiorowe kanalizacji sanitarnej. Inspekcja kamerą TV nie pokazuje wszystkich mankamentów wykonanej kanalizacji np. brak uszczelki, uszczelka podwinięta w kielichu co ma wpływ na szczelność budowanej kanalizacji.
  2. Opracowanie dla tłoczni ścieków zamieszczono na stronie internetowej ( tłocznie ścieków oraz dokumentację – zasilenie elektryczne), stanowiące załączniki od 73-87 w zamieszczonym przetargu.
  3. Odcinki kanalizacji przebiegają przez drogi powiatowe i drogi gminne. Będą one podlegać opłacie za zajęcia pasa drogowego zgodnie z podjętymi uchwałami danego samorządu.  Data wprowadzenia: 2014-02-25 1536
  Data upublicznienia: 2014-02-25
  Art. czytany: 1056 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna