A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Przetargi
 • 2014
 • Pytania i odpopwiedzi nr 2 dot. przetargu nieograniczonego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu bud.)...

  W związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. tj z 2013 roku poz. 907 ze zm.), informuję że na zadanie:
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”, gm. Łączna, wpłynęły następujące pytania;

  Pytanie I
  1.W przedmiarze na wykonanie przykanalików w Dziale 2 poz 20 i 30 występuje zapis „Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek gr. warstwy do 15, oraz dodatek
  za każde dalsze 5 cm w ilości - 4456.600 m3 Właściwą jednostką obmiaru powinien być „m2'. Proszę o dokonanie stosowej zmiany w przedmiarze robót.
  2. W przedmiarze robót na wykonanie przykanalików w Dziale 3-Roboty montażowe, brak jest studni. Na profilach przykanalików i mapach sytuacyjnych, występują studnie betonowe Ø 1200 mm . Proszę o wyjaśnienie czy studnie na przykanalikach zostały uwzględnione w przedmiarze na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ?
  3. Ponieważ występują rozbieżności pomiędzy Projektern Wykonawczym na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej a przedmiarem robót, proszę o stwierdzenie jaka jest długość przyłączy do wykonania.
  4. W przedmiarze robót - Sieć Główna poz.98 - „Montaż kołnierza ślepego' podana jest ilość 13 szt Proszę o wyjaśnienie skąd taka ilość kołnierzy skoro występuje tylko 1 studzienka rewizyjna na rurociągu tłocznym.
  5. Ponieważ występują rozbieżności pomiędzy Specyfikacja Techniczną, załączonymi szkicami studni,, a Projektem Wykonawczym i Przedmiarem robót. , proszę o stwierdzenie jakie studnie Wykonawca ma przyjąć do wyceny - betonowe, czy żelbetowe?
  6. Proszę podać wysokość opłaty jakie Gmina będzie pobierać za. zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej.
  7.Proszę uzupełnić dokumentację techniczną o szkic zbiornika retencyjnego DN 3000 mm. występującego przy tłoczniach PI i P2.
  Pytanie II
  Dzień dobry, mam pytanie dot. przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd i Łączna. Jeśli będziemy korzystać z udostępnienia osób to trzeba załączyć ich dokumenty finansowe, kopie KRS, ZUS i US?
  Pytanie III
  Prosimy o spakowanie i załączenie wszystkich załączników w jak najmniejszej liczbie
  plików. Załączenie wszystkich plików pojedyjczo utrudnia pobranie oraz ocenę czy
  wszystkie pliki zostały pobrane.
  Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.
  Pytanie IV
  Prosimy o wyjaśnienia SIWZ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna
  W przedmiarze na przykanaliki nie ujęto studni rewizyjnych.
  Pytanie
  Zamawiający zrezygnował z montażu studni czy zostały pominięte w przedmiarze
  Jeżeli są przewidziane do wykonania proszę o uzupełnienie przedmiaru

  ODPOWIEDZI
  Odpowiedź na pytanie I
  1. Omyłki w przedmiarze na przykanaliki zostały poprawione i zamieszczono poprawiony przedmiar jako załącznik do odpowiedzi na stronie internetowej.
  2. Dodano w przedmiarze pozycje zawierające studzienki betonowe Dn 1200 mm. Został poprawiony przedmiar na przykanaliki zamieszczony jako załącznik do odpowiedzi na stronie internetowej.
  3. Długość przyłączy do wykonania jest zgodna z wielkością podaną w przedmiarze robót. Rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem wynika z faktu, że projekt obejmuje całą długość przyłączy, natomiast wykonawca ma wykonać w zakresie zamówienia odcinek przyłącza do pierwszej studzienki wraz ze studzienką (załączony przedmiar )
  4. Proszę przyjąć do wyceny montaż 1 kołnierza ślepego w studzienkach rewizyjnych.
  5. Proszę uwzględnić w ofertach montaż studni prefabrykowanych betonowych z pokrywą żelbetową.
  6. Gmina Łączna już zamieszczała odpowiedź na stronie internetowej dotyczącą tego pytania tego pytania którą przytaczam ponownie-„Odcinki kanalizacji przebiegają przez drogi powiatowe i drogi gminne. Będą one podlegać opłacie za zajęcia pasa drogowego zgodnie z podjętymi uchwałami danego samorządu.”

  7. Uzupełniono dokumentację o rysunek zbiornika retencyjnego przy tłoczni i stanowi on również jako załącznik do odpowiedzi i zamieszczamy na stronie internetowej.


  Odpowiedź na pytanie II
  Zamieszczona na stronie SIWZ w pkt. 5 określa jakie dokumenty należy załączyć przy korzystaniu z podmiotów, do wykonywania zamówienia oraz jakie dokumenty należy załączyć.
  Odpowiedź na pytanie III
  Spełniamy Państwa prośbę i zamieszczamy spakowane pliki, te które już są zamieszczone na stronie internetowej. Wszystkie pytania stawiane przez wykonawców oraz odpowiedzi są zamieszczone na stronie internetowej z którymi należy się zapoznać.
  Odpowiedź na pytanie IV
  Poprawiony przedmiar na przykanaliki stanowi załącznik do odpowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej omawianego przetargu.


  Data wprowadzenia: 2014-02-28 1349
  Data upublicznienia: 2014-02-28
  Art. czytany: 1146 razy

  » BIOZ - rozmiar: 54448 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » PRZEDMIARY i SPECYFIKACJE - rozmiar: 767446 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » przedmiar robót - rozmiar: 47609 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZYKANALIKI - rozmiar: 30347024 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SIEĆ GŁÓWNA - rozmiar: 25726049 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » zbiornik retencyjny - rozmiar: 94095 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE - rozmiar: 3475353 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » TŁOCZNIE - rozmiar: 8410047 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » ZAGOSPODAROWANIE TERENU - rozmiar: 147043 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna