A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego)...

  Znak: T.7354.01.1.CM.2014 . Łączna dn. 13.03.2014 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”.

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu budowlanego) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu tj.9 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia i udzielona gwarancja. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia
  zł. Punktacja Gwaran
  cja i Rękojmia Punktacja RAZEM
  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o. o. ul. Modlińska 310/312
  03-150 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 8 092 863,31 46,28 36 miesięcy 3,0 49,28
  2. PISiP „ISMONT”
  ul. Wyzwolenia 5
  28-230 Połaniec Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 5 116 374,63 73,20 60 miesięcy 5,0 78,20
  3. „Budkompleks” Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak, Spółka jawna
  ul. Gazowa !0
  32-700 Bochnia Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 5 347 042,68 70,04


  60 miesięcy 5,0 75,04
  4. Wielobranżowy Zakład ROLBUD II
  Michał Świzdor,
  Stanisław Dyrda Spółka Jawna, Budy Łańcuckie 45, 37-114 Białobrzegi Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 872 750,39 76,86 36 miesięcy 3,0 79,86
  5. EKOKONWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, ul. Farna 6 , 28-136 Nowy Korczyn Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 291 880,00 87,26 50 miesięcy 4,17 91,43
  6, „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, ul. Legnicka 28,
  25-324 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 659 259,13 80,38 60 miesięcy 5,0 85,38
  7. SANITEX Sp. z o.o
  37-204 Tryńcza 120 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 3 942 128,39 95,00 36 miesięcy 3,0 98,00
  8, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
  „KANRYD”, Jerzy Rydlewski , Wojciech Kania, ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 5 300 610,48 70,65 60 miesięcy 5,0 75,65
  9. Przedsiębiorstwo Techniczno- Produkcyjne, EKWOD Sp. zo. o.
  ul. Rolna 6, 25-419 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 862 387,40 77,02 36 miesięcy 3,0 80,02  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono że SANITEX Sp. z o.o, 37-204 Tryńcza 120, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  SANITEX Sp. z o.o, 37-204 Tryńcza 12, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 3 942 128,39 zł. ( słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy), oraz okres gwarancji 36 m-cy i oferta ta otrzymała najwyższą punktację tj. 98 pkt. , co jest równoznaczne z wyborem tej oferty jako najkorzystniejszej.


  Data wprowadzenia: 2014-03-13 1349
  Data upublicznienia: 2014-03-13
  Art. czytany: 1056 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna