A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 kwietnia 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r, poz.594 z późn.zm.), art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, oraz art.237 ust. 2 pkt 1,oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r ,poz 885 z późn.zm, § 13 pkt.1 uchwały Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku, zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 16/2014 z dnia 30.04.2014 r. Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA 33 390,00 33 390,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 695,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16 695,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 390,00 16 695,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 695,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 695,00 2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 695,00 Ogółem dochody 33 390,00 33 390,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 16/2014 z dnia 30.04.2014 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 000,00 3 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 33 390,00 33 390,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 695,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 695,00 3110 Świadczenia społeczne 16 695,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 390,00 16 695,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 390,00 16 695,00 3110 Świadczenia społeczne 16 695,00 3110 Świadczenia społeczne 16 695,00 3119 Świadczenia społeczne 16 695,00 Ogółem wydatki 36 390,00 36 390,00


  Data wprowadzenia: 2014-06-03 1457
  Data upublicznienia: 2014-06-03
  Art. czytany: 496 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna