A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA Nr XXXIX/192/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014 r.

  w sprawie powołania komisji odbioru ostatecznego robót zadania pn : Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach Gm. Łączna”.

  ZARZĄDZENIE NR 29/2014

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 lipca 2014 r.

  w sprawie powołania komisji odbioru ostatecznego robót zadania pn : Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach Gm. Łączna”.


  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1.
  Powołuję Komisję odbioru ostatecznego robót zadania pn. : „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach Gm. Łączna” wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wentylacyjnymi, wodno – kanalizacyjnymi, c.o. i c.w. eNn oraz instalacją odgromową na działce o numerze ewid. 1003, z uwagi na kończący się okres udzielonej gwarancji - w składzie:

  Przewodniczący Komisji
  1) Czesław Mazur – Kierownik Wydz. Technicznego Urzędu Gminy Łączna
  Członkowie:
  2) Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna
  3) Maciej Mądzik – Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej
  4) Stanisław Dąbek – konserwator w Zespole Szkół w Łącznej

  § 2.
  1. Komisja przystąpi do odbioru w dniu 7 sierpnia 2014r. o godz. 10.00
  2. Komisja kończy odbiór po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych podczas
  odbioru.
  § 3.
  1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.
  2. Prace Komisji prowadzone będą w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz postanowienia zawartej umowy Nr T/7350/5/08 z dnia 30 października 2008r.
  3. Komisja dokona wykonania zgłoszonych przez eksploatującego tj. Zespołu Szkół w Łącznej, wynikłych niedoróbek lub nieprawidłowo wykonanych robót, które wystąpiły w trakcie eksploatacji tegoż obiektu, do wykonawcy tj. firmie AGAT Sp. z o.o. w Kielcach, w celu usunięcia przyczyn nieprawidłowego działania instalacji jak również wynikłych niedoróbek.
  4. Komisja sprawdzi wykonanie robót na podstawie dokumentów przedstawionych przez eksploatującego oraz wizji lokalnej w terenie w obecności przedstawicieli wykonawcy zaproszonych na ten przegląd.

  § 4.
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-07-17 0850
  Data upublicznienia: 2014-07-17
  Art. czytany: 361 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna