A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014 roku

  w sprawie : zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji

  Uchwała nr XLI/279/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 15 lipca 2014 roku


  w sprawie : zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r ,poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :


  § 1 Upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd i Łączna” w wysokości 2 403 735 zł ( słownie: dwa miliony czterysta trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć zł).

  § 2 Zaciągnięty kredyt określony w § 1wypłacany będzie w dwóch transzach:
  I transza do dnia 31.10.2014 roku w wysokości 1 204 507 zł, II transza
  w terminie do 30.06.2015 roku w wysokości 1 199 228 zł.

  § 3 .1 Spłata kredytu nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tytułem zwrotu 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
  2. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2014-2015.
  3.Ostateczna spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2015 r.
  4.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco.

  § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 6 Traci moc uchwała nr XL/273/2014 Rady Gminy Łączna z dnia
  13 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2014-07-17 0938
  Data upublicznienia: 2014-07-17
  Art. czytany: 572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna