A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2014
 • Pytania i odpowiedzi nr 1: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000 PLN dla Gminy Łączna

  Pytania i odpowiedzi nr 1: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  2 990 000 PLN dla Gminy Łączna

  W związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. tj z 2013 roku poz. 907 ze zm.), informuję że na zadanie:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000 PLN dla Gminy Łączna, wpłynęły następujące pytania;

  Pytanie 1
  1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany, która będzie mogła być wprowadzona do umowy kredytowej, do zapisu pkt. 15 i 21 ppkt 6) w rozdziale XVI SIWZ, polegającej na zastosowaniu następującej formuły oprocentowania:
  § ...1 Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
  3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  2. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi…% w stosunku rocznym; marża Banku wynosi….p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …..% w skali roku.
  3. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału, w terminach określonych w harmonogramie spłat.
  4. O zmianie wysokości oprocentowania kredytu Bank zawiadomi Kredytobiorcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
  5. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy.
  Odpowiedź zamawiającego:
  Tak, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do umowy kredytowej zaproponowanej powyżej.

  Pytanie 2
  2) Czy zamawiający zapis pkt 18 w rozdziale XVI rozumie jako przesunięcie terminu spłaty raty, która będzie płatna łącznie z kolejną przypadającą do spłaty ratą zgodnie z terminarzem spłat, w postaci zapłaty dwóch rat kredytu, czy w inny sposób?
  Odpowiedź zamawiającego:
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu w przypadku niespełnienia w danym roku kalendarzowym warunków zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie spłaty jednej lub dwóch rat danego roku na rok następny) z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z zapisami rozdziału XVI
  pkt 21,ppkt 4 SIWZ.

  3. Odpowiedzi na pytania Banku zawarte w Formularzu Klienta w załączniku do niniejszego pisma:


  Data wprowadzenia: 2014-07-18 0946
  Data upublicznienia: 2014-07-18
  Art. czytany: 974 razy

  » Formularz Klienta 07 2014 - rozmiar: 48359 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna