A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

  Znak: Fn.3130.3.2014 Łączna, 24.07.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000,00 PLN dla Gminy Łączna, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
  tj.2 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 812 927,79 zł 76,16
  2. Bank Spółdzielczy
  w Suchedniowie
  ul. Mickiewicza 8
  26-130 Suchedniów
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 619 101,08 zł 100


  1. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 - Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 619 101,08 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2014-07-24 1219
  Data upublicznienia: 2014-07-24
  Art. czytany: 971 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna